Lön skall betalas genom staden till dagbarnvårdare

16 januari 2019 06:10

Falska mynt i omlopp i Katrineholm. I Carlssons bageri och kafé i Katrineholm betalade under måndagen tre okända personer intagen förtäring med en del silvermynt, varav två 25-öringar och en 10-öring visade sig vara falska. Tjugofemöringarna voro gjorde med olika stansar, den ena var daterad 1918 och den andra 1907. Mynten, som ju kunna vara utprånglade på annan ort, äro synnerligen väl utförda, blott den starka glansen förråder vid ett hastigt påseende, att de äro förfalskade.

En lärorik och intressant föreläsning höll greve Erik von Rosen i Eriksbergs templarlokal i söndags över ämnet: Afrika. Föreläsningen belystes med utmärkta skioptikonbilder tagna av greve von Rosen då han 1911 jämte professor Friés företog sin bekanta expedition i denna världsdel.

Den 20 dennes kommer konstnären Knut Ekvall att hålla konsert i samma lokal.

ANNONS: Yngling 17-18 år, med god färdighet i skrivning och räkning, erhåller genast plats å vårt statistiska kontor. Vid personligt besök skall skriftlig ansökan medfölja. Grönkvists Mek. Verkstads A.-Bol. Katrineholm

ANNONS: Cigarrer bortbytes mot smör. Svar till "Rökare" Katrineholms-Kurirens kontor.

Kuriren för 50 år sedan

Ett för familjedaghemmen viktigt beslut fattades på onsdagen av Katrineholms stads lönenämnd. Lön skall betalas genom staden till dagbarnvårdare med kronor 1:90 i timmen per barn. Dagbarnvårdarna blir sålunda anställda av staden, får ATP och semesterförmåner samt viss kostersättning. Den som anlitar familjedaghem skall betala i stort sett samma taxa som vid barnstugan Borgen.

– Det fanns inget motiv till gärningen. Det är oförklarligt. Jag ville ha dem kvar. Jag älskade dem ju så mycket.

Rättegången mot den 29-årige Flensbon, som misstänks för att natten till den 5 juni i fjol ha mördat sin 24-åriga hustru och deras 6-åriga dotter inleddes i dag på förmiddagen vid häradsrätten i Katrineholm.

29-åringen har erkänt gärningarna. Men han har ingen minnesbild av vad som hänt. Han minns ingenting förrän han vaknade upp på Sundby sjukhus den 8 juni.

– Det måste vara jag, sade 29-åringen med tanke på de bevis som lagts fram och de brevlappar som polisen hittade i köket.

Makarna låg i skilsmässa. Allt var formellt klart.

Samrealskolan i Flen helt avvecklad i juni nästa år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Lindström