Resan från Sörtorp till New York har gått via studier och jobb i Sverige, Kanada, Uganda och Storbritannien. På vägen fick hon mycket hjälp av stöd av Hans Rosling, läkaren och professorn som blev känd och uppskattad för sitt pedagogiska sätt att presentera fakta om världen.

– Hans Rosling var min chef, men hjälpte mig också med allt möjligt praktiskt när jag flyttade till Stockholm. Han kallade sig för min sociala mentor och stöttade mig när det gällde att balansera privatliv och jobb, säger Karin Källander.

Efter studierna på Duveholmsgymnasiet läste Karin Källander vid Lunds universitet och Karolinska institutet. Ett utbytesår i Kanada ledde henne in på epidemiologi, och sedan dess har hennes studier, forskning och arbete handlat om hur man kan förebygga sjukdomar och hjälpa sjuka barn på bynivå i fattiga länder, framför allt vad gäller malaria och lunginflammation.

Det handlar om att nå ut till avlägsna byar, där det är långt och ofta i praktiken omöjligt att nå kvalificerad vård, samtidigt som barnen riskerar att dö om de inte får snabb hjälp. Lösningarna handlar om att utbilda vårdpersonal i byarna – personer som ofta inte ens har genomgått grundskola. Men genom utbildning lär de sig att ställa diagnos och att ge grundläggande vård.

– Det här är en av de stora globala insatserna mot barnadödlighet, konstaterar Karin Källander.

I Uganda och London arbetade hon med att utveckla insatserna för vård på bynivå åt organisationen Malaria consortium, bland annat med hjälp av finansiering från Bill och Melinda Gates stiftelse.

Sedan ett och ett halvt år jobbar hon med liknande frågor åt Unicef i New York. Nu handlar det bland annat om att utveckla digitala hjälpmedel för både patienter och vårdpersonal i avlägsna och fattiga områden.

Att flytta mellan så många olika länder har delvis varit jobbigt. Den största omställningen var flytten till USA, tycker Karin Källander. Till omställingen det innebar att flytta till ett nytt land kom det nya jobbet, där hon fick en position med mycket ansvar.

– Det var ett nytt liv med ett nytt jobb där jag kände att jag inte kunde någonting, och med en mer senior position som jag fick då förväntades man fatta beslut och det fanns inte så många att fråga, säger hon.

Flytten till Uganda var inte lika krävande.

– Hans Rosling sa att jag ju kunde prova att vara där ett år först. Men sedan ville jag inte flytta hem. Uganda är ett av de bästa länder man kan tänka sig om man vill förstå fattigdom, men ändå ha ett hyfsat liv. Det är ett tryggt land, folk är trevliga och alla talar engelska, säger hon.

Från Uganda tog hon med sig just insikter om vad fattigdom är – något hon tycker är viktigt i hennes position.

– Det är annars lätt att sitta på kontor i Stockholm eller London och tro att man förstår vad som behöver göras. 

Men även om flytten till New York innebar en omställning, tycker hon att hon har sitt drömjobb nu. Åtminstone för tillfället. 

– Ja. Men jag brukar inte tänka så mycket framåt, det blir ändå inte som man tänkt sig.

Från uppväxten på Sörtorps gård har hon fått med sig en känsla för miljön. Pappan Karl Källander är en av grundarna av Krav, märkningen av ekologisk mat, och brodern Linus är ordförande för Krav.

– Det är där mina rötter är, och framför allt tankarna på miljön sitter kvar i mig, säger Karin Källander.