Vi måste sluta prata om Trump

I en tid då debattklimatet hårdnar, då grupper ställs mot varandra, då stad ställs mot landsbygd, är det viktigt med ett försonande samtalsklimat. Om vi kunde lägga hätska argument åt sidan, om vi kunde sluta anklaga varandra för att ha dolda agendor.

13 mars 2017 08:24

Bristen på vilja att försöka förstå varandra är påtaglig. Vad vet jag om oron hos stadsbon som ser sitt kvarter bli allt mer otryggt? Om lantbrukaren som oroar sig för angrepp av varg eller lo på sin djurbesättning? Om företagaren på landsbygden som ser förutsättningarna för att driva företaget vidare krympa för varje dag? Om invandrarkvinnan som känner pressen att ta upp seder och traditioner som hon en gång flydde från? Om föräldern som maktlöst ser sitt barn brytas ner i skolan på grund av mobbing och missförhållanden? Om den cancersjuka som tvingas vänta på operation eller behandling på grund av resurs- eller personalbrist?

Jag vet inte. Inte förrän jag själv stått i samma situation. Då vet jag. Då kan jag sätta mig in i hur min medmänniska tänker och känner. Innan dess vet jag inte. Jag kan bara försöka förstå. Vi kan avsky våld, övergrepp, krigsförbrytelser och hemskheter. Men vi måste inte hata våra meningsmotståndare. Vi kan försöka förklara vår ståndpunkt. Vi kanske inte kan vänta oss en ökad förståelse, men vi kan försöka förklara.

Jag tror att vi är många som är trötta. Trötta på politiker som träter och skyller på varandra. Trötta på undvikande och undanglidande svar. Svar som inte är några svar. Aldrig ja eller nej. Otydlighet för att inte skrämma bort någon. Locka så många väljare som möjligt.

Vi måste söka samförstånd. Vi måste lita på vår inre kompass. Det är inte vi eller dem. Det är vi tillsammans. Och vi måste börja prata med varandra. Det är vi tillsammans som måste få det att fungera. För att få det att fungera måste vi våga se problemen, tillkortakommandena och kunna erkänna när vi har gjort fel. För att få det att fungera måste vi våga prata om det. Både sådant som är uppenbart och sådant som är tabu.

Arbetet börjar hos oss. Hos dig och mig. Hur vill vi att Sverige skall se ut? När vi är klara över hur vi vill ha det i vårt närområde – ja då kan vi börja blicka bortom horisonten. Men allting startar hos mig och hos dig. Vi måste sluta prata om Trump.

Anna Karlsson, Landsbygdspartiet oberoende, Borås

Landsbygdspartiet oberoende, Svenljunga

Landsbygdspartiet oberoende, Norrtälje

Landsbygdspartiet oberoende, Kinda

Landsbygdspartiet oberoende, Kronoberg

För Landsbygdspartiet oberoende, riksförbundet:

Erika Sörengård, ordförande, Ervalla.

Magnus Malmsten, Norrtälje.

Tjern Inga Wall, Särna.

Pierre Ländell, Horn.

Monica Björsell, Svenljunga.

Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk.

Hans Boström, Hallen.

Claes Littorin, Knutby.

Åke Karlsson, Kolmården.

Cecilia Kähäri, Storfors.

Roger Stupis Andersson, Råneå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!