Vi behöver ett landsbygdsparti för att hålla ihop landet

2018 går Härjedalspartiet till val som Landsbygdspartiet. Vårt arbete i kommunpolitiken fortsätter tills dess som Härjedalspartiet. Landsbygdspartiet, (Landsbygdspartiet oberoende LPo), arbetar för oss som bor på landsbygden och för att hela landet ska brukas.

13 juli 2017 00:00

Att vara en del av det ger möjligheter till samarbete och politiskt agerande på riksnivå. Som Landsbygdspartiet kan vi ta lokala intressefrågor till nationell nivå. Vi ser även möjligheterna att lyfta fram norrlandsperspektiven i rikspolitiken. Genom att bli en del av Landsbygdspartiet kan vi som lokalt parti medverka till att ta landsbygden in i riksdagen och göra landsbygdens röst hörd där.

Landsbygdspartiet vill – liksom Härjedalspartiet – att statlig mark ska förvaltas i en lokal förvaltningsorganisation på demokratiska grunder av de som bor i området.

Landsbygdspartiets vill – liksom Härjedalspartiet – kartlägga utmarksbetet i skog och fjäll som en utgångspunkt för hållbar näringsutveckling. Utmarksbetet uppskattas till ett värde av 90 miljoner kronor per år i Härjedalen.

Landsbygdspartiet vill – liksom Härjedalspartiet – ta fram fakta och sanningen om historiska mark- och brukanderättigheter och statens agerande i norra Sverige i dessa frågor.

Landsbygdspartiet vill – liksom Härjedalspartiet – avveckla etniskt baserad myndighetsutövning.

Vi behöver ett landsbygdsparti i riksdagen för en hållbar landsbygdspolitik - och för att hålla ihop Sverige.

Olle Larsson

P-A Tapper

Nils-Olof Friberg

Pär-Åke Eriksson

Härjedalspartiet och medlemmar i Landsbygdspartiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa