Sveriges seniorer känner sig i dag allt mer otrygga

Nya siffror visar att fler än hälften av Sveriges seniorer känner sig mer otrygga i dagens samhälle än för bara fem år sedan.

3 november 2017 05:00

Det är chockerande siffror och en oönskad utveckling som samhället måste ta på allvar. Det finns även enkla steg och åtgärder som varje äldre människa själv kan vidta för att öka sin trygghet – vi ger våra bästa tips.

Fler än hälften av Sveriges seniorer (55 år eller äldre) uppger att de känner sig mindre trygga idag än för fem år sedan. Nästan ingen känner sig mer trygg idag än för några år sedan och enbart var tolfte senior uppger att de ”alltid känner sig trygg”. Det visar en stor undersökning, Senior-Barometern, som publicerades nyligen.

Samma undersökning visar också att kvinnor är mer otrygga än män: hela 60 procent av Sveriges äldre kvinnor känner sig mer otrygga idag än för fem år sedan. Inte ens var tjugonde kvinna känner sig alltid trygg.

Seniorerna känner störst rädsla att råka ut för internetsvindlerier och id-kapningar, och även misshandel och rån. För att känna sig tryggare efterfrågar de fler poliser och väktare, kameraövervakning samt strängare straff för grövre brott.

Detta är en alarmerande utveckling som måste tas på allvar. Oavsett om rädslan är befogad eller inte, d v s huruvida brottslighet mot äldre verkligen har ökat, är det illa nog att våra seniorer och pensionärer hyser dessa farhågor vilka förhindrar alltför många från att njuta fullt ut av livet på äldre dagar utan att behöva oroa sig för att råka ut för något obehagligt.

Om brottsligheten och hoten mot Sveriges seniorer verkligen har ökat så kraftigt de senaste åren som undersökningen indikerar, måste samhället, politiker, polisen och rättsväsendet vidta kraftfulla åtgärder för att göra livet för våra seniorer tryggare. Det finns även många åtgärder som den enskilde kan vidta för att öka sin trygghet i vardagslivet

Lämna aldrig ut din pinkod, lösenord, kortnummer, person- eller kontouppgifter till någon, vare sig per mejl eller telefon, även om avsändaren framstår som seriös (t ex från Skatteverket eller din bank).

Var uppmärksam på brev och mejl som framstår som udda eller ologiska (t ex utlovar en lottovinst eller ett arv). Bestrid fakturor på varor du inte har beställt.

Var försiktig vid Bankomaten: dölj siffrorna när du knappar in koden och låt ingen stå för nära dig i kön. Låt ingen följa efter dig efter uttaget.

Släpp aldrig in en okänd människa i ditt hem, oavsett anledning.

Se till att du har rejäla lås hemma, både för dörrar och fönster, och komplettera gärna med DNA-märkning av värdesaker. Grannsamverkan är också effektivt mot inbrott och stölder.

När du är ute ”på stan”: rör dig där det är upplyst och där det finns många människor. Var uppmärksam på folk som tar kontakt utan anledning, t ex för att fråga om vägen, eller kommer dig för nära. Om någon blir för närgången: skrik för att påkalla uppmärksamhet.

Dessa enkla åtgärder minskar väsentligt risken för att drabbas av något brott. Samhället har också ett stort ansvar för de äldres trygghet. Gemensamt och enskilt bör vi alla bör göra vad vi kan för att försäkra oss om att våra seniorer känner sig trygga. Det är vår plikt.

Mathias Lang, VD, Smart Senior

Monica Hallin, säkerhetsexpert, VD, Vindico Group

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!