Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Sverige utvisar människor till krigets och kaosets Afghanistan. Flera tunga källor är ense om att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats.

19 september 2017 05:00

Prognosen framåt är ytterligare försämringar. Lifos, Migrationsverkets egen enhet för landanalys, är en sådan källa. En annan är Unama, FN:s särskilda organ för Afghanistan. Unama släppte nyligen sin halvårsrapport. Läsningen är inte munter. Där berättas om den ökande terrorn mot civila – mellan 2009 och 2016 har antalet civila dödsoffer fördubblats. Förra året dödades nästan 3 500 civila och strax över 7 900 skadades. Nästan en tredjedel av de civila offren är barn. Uppskattningar gör gällande att omkring 150 000 afghaner är i behov av protes. Antalet internflyktingar i landet ökar. En viktig orsak är att striderna allt oftare utkämpas inne i eller i närheten av städer och byar. Också antalet terrorrelaterade sprängdåd ökar. Talibanerna stärker återigen sin närvaro i landet och man uppskattar att de nu kontrollerar drygt en tredjedel av Afghanistans yta. Sedan Islamiska Staten drivits tillbaka ur Syrien och Irak väntas istället ett ökat fokus på Afghanistan.

Att stoppa utvisningarna till Afghanistan – att utfärda ett så kallat moratorium – är möjligt. I maj tidigare i år orsakade en självmordsattack i Kabul att omkring 90 personer bragdes om livet. Det var det dödligaste attentatet i huvudstaden sedan 2001. Efter det meddelade Tyskland att man tillfälligt ställer in tvångsutvisningar till Afghanistan.

Den hyllade professorn och debattören Hans Rosling sa tidigare: ”Det finns de som säger att det finns en gräns för hur många flyktingar man kan ta emot och det är rätt. Libanon har nästan nått den gränsen; Ett land med 4-5 miljoner invånare har tagit emot mer än 1 miljon flyktingar. Då bågnar landet. Det finns inget land i Europa som är i närheten av den gränsen.”

Hans Rosling gick sorgligt nog bort tidigare i år men hans ord får aldrig glömmas. Det handlar om att sätta saker och ting i perspektiv och se bortom sin egen del av världen. Vårt förslag i dag, att stoppa utvisningarna till Afghanistan, är emellertid inte ens ett krav på att öka asylinvandringen. Det är ett krav på att inte utvisa människor, som redan finns i Sverige, till krig. Migrationsverket gör bedömningen att det pågår väpnade konflikter i alla provinser. På grund av Afghanistans långa historia av konflikt har många varit på flykt i hela sina liv, och saknar därför såväl anhöriga som kontakter eller ens minnen från det land de utvisas till.

I dag sätter vi människor på flygplan, med döden som möjlig slutdestination. Vi tvingar våra nästa till ett inferno, i vilket graderna fortsätter stiga. Stoppa utvisningarna till krigets och kaosets Afghanistan.

Christina Örnebjär (L) Riksdagsledamot Joar Forssell Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet (LUF) Hannes Rudsäter Distriktsordförande LUF Södermanland Marianne Körling Ström (L) Lennart Halvardsson (L)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!