Sponsra funktionshindrade barn i stället för idrott

Gissur Erlingsson, docent i statsvetenskap, har skrivit en intressant och vetenskaplig artikel, betitlad "Kommunen bör inte sponsra elitlag" (Katrineholms-Kuriren 180226). Jag vill lägga en lekmannamässig aspekt på sponsring av elitlag och förslag till förändringar.

15 februari 2018 10:28

Privata företag och kommuners sponsring börjar nå dimensioner som hamnar långt ifrån marknadsföringens elementa. Någon egentlig professionell sponsring kan man inte spåra i exponeringarna utan det är egentligen ett direkt ekonomiskt stöd till elitidrotten. Tävlingsdresserna är fyllda av märkesreklam som gör det svårt att se vilken förening aktörerna representerar. Till och med på byxbakarna finns det plats för reklam!

I en del fall kan man spåra intresset för sporten eller klubben till företagsledarens eller kommunpamparnas eller deras barns idrottsintresse. Det kan vara riskabelt för föreningen eftersom om idrottsintresset växlar och därmed sponsringen går till en annan klubb så står klubben där med ändan bar och utan märken på byxbaken. Oftast löses en sådan situation genom att vi skattebetalare får gå in och stå för notan eftersom kommunen hävdar att exponeringen på elitlag är värdefull för att ungdomarna skall ha idoler att se upp till. Detta är kvalificerat skitsnack!

Bästa effekten ger sponsring som går till ungdomsidrotten där det finns engagerade ledare, oftast föräldrar, som jobbar ideellt och har målsättningen att ungdomarna engageras för idrotten och ger dem ett livslångt sportintresse och förbereder dem för ett väl grundat socialt liv.

Samhällsstrukturen har många intressen att tillgodose. Om vi tar ett mycket angeläget ändamål, nämligen assistans till barn med funktionshinder så kommer det hemska signaler från politiken om neddragningar för att spara pengar. Funktionshindrade skall ha samma möjligheter att leva ett normalt liv som alla andra medborgare. Och med hjälp av assistenter som avlastar den funktionshindrade och dennes familj kan detta vara möjligt.

En idé som jag vill framföra är att företagen riktar in sin sponsorverksamhet för att stödja de i samhället som är svårast utsatta. De behöver många gånger assistans dygnet runt och de skall självklart få det eftersom de inte själva försatt sig i den situationen. Sponsorstöd till funktionshindrade barn och deras familjer skulle lösa en hel del problem, särskilt ett valår när skattehöjning är ett ord som inte får nämnas i debatten. Sponsring i form av ersättning till assistenter skulle skapa en stark tilltro till företag och ge deras varumärken ett bevis på ett starkt samhällsengagemang.

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa