Sörmlänningarna mår bättre om regeringen fördubblar satsningen på medicinsk forskning

Inför riksdagsvalet uppmanade stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medicinsk forskning och medborgarnas hälsa. Partierna svarade mycket positivt på våra förslag. Nu förväntar vi oss att den kommande regeringen lever upp till sina vallöften. Det skulle gynna vården och hälsoläget i Sörmland.

5 november 2018 05:00

Sverige står inför stora utmaningar: hälso- och sjukvården är inte jämlik, de offentliga kostnaderna för området fortsätter att öka och det tar alltför lång tid att introducera, använda och utvärdera nya behandlingar och tekniker.

Den medicinska forskningen är en förutsättning för att lösa dessa problem. Ändå uppgår de statliga investeringarna i medicinsk forskning till endast 2 öre per vårdkrona.

Mot den bakgrunden frågade Forska!Sverige partierna om de instämde i vårt förslag om ”att den statliga investeringen i medicinsk forskning på sikt bör fördubblas, från 2 till 4 öre per vårdkrona?”

Vi redovisade samtidigt att detta motsvarar en ökning från dagens omkring 8 till 16 miljarder kronor om året.

Ja, svarade Socialdemokraterna, och slog fast ambitionen att ”fortsätta öka investeringarna”. Ja, svarade också Liberalerna, med argumentet att ”det behövs konkurrenskraftiga och långsiktiga villkor för att Sverige ska vara en framgångsrik kunskapsnation”.

De övriga partierna ville inte binda sig vid en konkret nivå. Miljöpartiet höll med om att den medicinska forskningen ”bör utökas”. Centerpartiet betonade att ”det är viktigt att både de privata och offentliga investeringarna i forskning och utveckling ökar”.

Kristdemokraterna skrev att ”det är viktigt att den medicinska forskningen får tillräckligt med resurser för att stimulera innovation och upprätthålla en hög kvalitetsnivå”, medan Moderaterna poängterade att ”basanslagen bör öka och att vetenskaplig kvalitet och samverkan ska premieras”.

Vänsterpartiet och SD svarade inte på enkäten. Det betyder att det finns en bred majoritet i riksdagen för att under den kommande mandatperioden öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning väsentligt.

Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården och samtidigt öka välståndet i Sverige.

Vi kan utveckla nya metoder för att nå bättre behandlingsresultat – och vi kan ha mer fokus på att förebygga sjukdomar.

Både väljarna, riksdagskandidaterna och partierna ansåg att vården var en av de viktigaste frågorna inför valet.

Nu är det dags för partierna att gå från ord till handling och infria sina vallöften om att prioritera medicinsk forskning och medborgarnas hälsa.

Det skulle förbättra vården i Sörmland och ge invånarna en bättre hälsa.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, doktor i medicinsk innovationskunskap

Olle Stendahl, ordförande Forska!Sverige, professor emeritus, Linköpings Universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa