Smart politik gör det lätt att göra rätt

För att bygga ett tryggt och hållbart samhälle för framtiden, måste vi bli bättre på att ta tillvara på våra resurser idag. Därför måste det gå snabbt och enkelt att återvinna.

27 mars 2018 05:00

Om du frågar någon hur de återvinner får du väldigt blandade svar. Vissa har en lösning nära sitt hem och för dem är det ofta väldigt lätt att återvinna. Många har återvinningsstationer, för en del ligger dessa för långt bort och för andra är de otrygga och stökiga. I värsta fall både och. När det ser ut på det sättet riskerar återvinningen bli någonting som prioriteras bort i vardagen.

För att fler ska återvinna mer vill vi göra det lättare att återvinna. Men för att detta ska ske måste det också finnas bra förslag. Utan förbättringsförslag kan man tala högt och brett om högre mål, men inte åstadkomma förändring. Med den bakgrunden skickar regeringen nu ett antal förslag.

- Fastighetsnära insamling ska bli huvudregel. Det ska vara lätt att göra rätt. När återvinningsstationerna är för långt borta blir det svårt att återvinna. Därför ska insamling nära hemmet bli huvudregel. Det finns ett flertal tekniska lösningar som skapar goda förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt samla in avfallet närmare fastigheten.

- Insamling i populära friluftsmiljöer. Många populära utomhusmiljöer är tyvärr nedsmutsade av skräp. Största delen av skräpet på stränder och i parker är sådant som folk har lämnat efter sig. I anslutning till välbesökta utemiljöer ska det finnas återvinningsmöjligheter för att minimera nedskräpning.

- Skärp producentansvaret och förbättra uppföljningen. Det är producenter av tidnings- och förpackningsmaterial som ska bära ansvaret för insamling. Trots detta betalar många idag extra för att få fastighetsnära insamling. Så ska det inte vara. Vi förtydligar i förslaget att producenterna ska bära det ekonomiska ansvaret för insamling. Detta ska ta plats under ett tillståndspliktigt system vilket gör det lättare för Naturvårdsverket att bedriva tillsyn och föra statistik.

- Ställ högre krav på förpackningsdesign. Genom att förtydliga vilka krav som ställs på förpackningsdesign ska onödiga förpackningar försvinna och andra bli lättare att återvinna. Det innebär att vi kan ta bättre tillvara på våra resurser. Det skärpta producentansvaret kommer också ge incitament för producenterna att tillverka smartare förpackningar.

Våra förslag kommer förenkla människors vardag. Med närhet till återvinningen kommer fler återvinna mer och då kan vi gemensamt ta tillvara på viktiga resurser. Smart grön politik gör det lätt att göra rätt.

Karolina Skog, Miljöminister, Miljöpartiet de gröna

Ylva G Karlsson, Gruppledare Katrineholm

Nicklas Adamsson, kandidat till fullmäktige, Miljöpartiet de Gröna

Linus Lakso, förstanamn på MP Sörmlands riksdagslista

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!