Småföretagarna värnar miljön – LOU gör motsatsen

I en debattartikel med rubriken "Småföretagarna får inte vända miljön ryggen" (11/1) går Henrik Salwén, vd på Visma Advantage, till angrepp och menar att landets alla småföretagare ska visa och ta sitt miljöansvar.

10 februari 2017 06:02

Samtidigt ska man ha klart för sig, att Visma Advantage är ett företag som erbjuder små och medelstora företag inköpspriser, som endast storföretag har möjlighet att förhandla fram själva. På deras hemsida finns inte ett ord om miljöpolicy eller energihushållning eller långsiktig hållbarhet.

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 600 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har tillkommit för att reglera hur köpare och säljare ska agera i den processen. Visionen är att det offentliga ska kunna få maximal kvalitet till minimala priser, men det är och förblir en vision, för att inte säga utopi.

Visma Advantage tycker att småföretagen ska värna miljön, men inser uppenbart inte att de redan gjort och gör det. Vi på TimeApp anser självklart, att det viktiga är att alla i ett företag eller en organisation är införstådda med miljövisionen. Samtidigt menar vi, att Visma Advantage har fel. Småföretagen tar redan sitt ansvar och frågan är hur det ska kunna manifesteras. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har lett till att i princip alla upphandlingar tar fasta på lägsta pris.

Almega redovisar att 60 procent av deras företag inte deltar i upphandlingar på grund av att kravet på lägsta pris innebär en konkurrens som leder till sämsta möjliga kvalitet.

Så Visma Advantage ska kanske ta sig en funderare på om lägsta pris är så rätt och om de inte borde sätta mer press på våra politiker att nyansera LOU; att sätta kvalitet före lågpristänkandet.

Lars Knapasjö

vd, P&K TimeApp AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa