Fri rörlighet, bra för vem?

Landsbygdspartiet oberoende, LPo, är starkt EU-kritiskt. Minns ni debatten inför EU-omröstningen? Ett av de viktigaste argumenten som presenterades av ja-sidan var den fria rörligheten för oss blivande EU-medborgare.

7 februari 2017 15:55

Vilka möjligheter det skulle ge svenska studenter att studera vid europeiska lärosäten och för oss andra som bara ville resa. Vad bra det skulle bli, slippa ha med sig sitt svenska pass och kunna resa fritt.

Nordbor har studerat vid europeiska lärosäten under många hundra år. Och var det verkligen så, att vi inte kunde resa på ett utmärkt vis innan EU och Schengenavtalet?

Vi har i modern tid alltid kunnat resa fritt. Nu, under den så kallade fria rörligheten, är vi ändå tvungna att ha pass, eller ett nationellt id-kort, med oss då vi reser utanför Norden. Detta eftersom man vid uppmaning måste kunna styrka sin identitet.

Det enda som verkligen tycks ha gynnats av den så kallade fria rörligheten, är den organiserade brottsligheten. Trafficking och människohandel, från Europas fattigare delar fick ett frikort och har ökat explosionsartat inom hela EU-området. Varje dag utnyttjas och kränks EU-medborgare på grund av sin fattigdom och hopp om en bättre framtid.

Men varor då? Det är väl bra att de kan flöda fritt? Nej, det är inte endast av godo. Vi ser i huvudsak två skäl. Det första är importen av produkter från EU-området, som livsmedel, som vi enligt svensk lagstiftning inte får producera på samma sätt som i avsändarlandet. Det snedvrider konkurrensen och ger utrymme för sämre djurvälfärd i producentländerna.

Det andra är ett miljöperspektiv. Fullständigt onödiga, långa transporter av sådant vi mycket väl kan producera själva. Vårt land har importerat och exporterat varor och tjänster i många hundra år före EU. Det var i huvudsak sådant vi själva inte producerade eller hade tillgång till. Att exempelvis importera ekologisk potatis från Italien, eller lök från Nya Zeeland, måste vara bland det dummaste man kan göra för miljöns och klimatets skull.

LPo är för fri handel av varor och tjänster. Den fria handeln har i princip alltid varit fri, men den fria handel som slår undan benen på egen viktig produktion, tillåts bryta mot vår egen strängare lagstiftning samt öppnar för grov kriminalitet, den är vi emot.

Landsbygdspartiet oberoende säger nej till den överstatliga jätte som EU håller på att utvecklas till.

För Landsbygdspartiet oberoende

Magnus Malmsten, Norrtälje.

Erika Sörengård, Ervalla.

Peter Johansson, Norrtälje.

Ann-Sofie Hagberg, Norrtälje.

Sören Axelsson, Östhammar.

Tjern Inga Wall, Särna.

Pierre Ländell, Horn.

Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk.

Hans Boström, Hallen.

Cecilia Kähäri, Storfors.

Roger Stupis Andersson, Råneå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!