Barn i behov: Vi får oprecisa svar

Kommentarer till debattartikeln Skolan viktigare än partitaktiken den 2 oktober.

7 november 2017 05:00

Föräldranätverket Barn i Behov består av drygt 4 000 anhöriga, skolpersonal och andra intresserade från hela Sverige. Vi har den gemensamma erfarenheten av att se våra barn gå sönder av skolans oförmåga att sätta in särskilt stöd och extra anpassningar i tid. Från början små bekymmer får växa över tid och bli övermäktiga tills de kraschar barnens självkänsla.

Skolresultaten sjunker, en hel del klarar inte av att gå till skolan alls. Vår erfarenhet är också att om stöd väl har satts in måste kampen börja om på nytt när barnet byter lärare, skola eller stadium.

Vi föräldrar ser också hur eldsjälar till pedagoger kämpar för att få de resurser som de bedömer behövs. Hur huvudmän nekar utan att ta ansvar för konsekvenserna.

I debatten om skolan är huvudmännen märkligt tysta och säger de något handlar det inte sällan om att ge lärare möjlighet att vara lärare, som om resurser och stöd från huvudmännen inte hänger ihop med kvaliteten som lärare kan lägga på undervisningen. Vi delar Lärarnas Riksförbund kritik mot att Alliansen tycks låta partitaktik gå före lärares och elevers bästa.

Skolkommissionens mångåriga arbete med att tillsammans med lärare, forskare, skolexperter och en bred parlamentarisk representation, ta fram genomarbetade förslag till förbättringar för skolan har av Alliansen bemötts raljerande och nedlåtande när regeringen nu lägger fram dem. Liksom Lärarnas Riksförbund är vi besvikna och djupt oroade över att Skolkommissionens arbete bara ska bli en dyr pappersprodukt och att lärares och skolforskares slutsatser inte ges något värde.

Barn i Behov har i debatten efterlyst vad Alliansen och SD anser bör göras istället. Vi vet att Sverige som enda land i världen ger mest stöd i årskurs 9 och att drygt hälften av Autism- och Aspergerförbundets medlemmar svarar att deras barn, med normal eller hög begåvning, går ut grundskolan utan betyg i kärnämnena svenska, matematik och engelska.

Vi får oprecisa svar som saknar konkreta åtgärder för just gruppen elever med särskilda behov.

Regeringens läsa-, skriva-, räknagaranti är ett direkt svar på hur skolan ska komma tillrätta med att stöd inte sätts in i tid och att huvudmännen smiter från det ansvar som åläggs dem i skollagen. Åtgärdsgarantin är ett stort kliv framåt även om den inte kommer att lösa alla problem.

Vi vädjar till Alliansen att försöka hitta lösningar istället för att sabotera skolpolitiken och vi vädjar till varje enskild riksdagsledamot att inte svika våra barn.

Kerstin Andersson Jiang Millington Malin Holm Håkan Ottosson Föräldranätverket Barn i behov.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!