Vi vill bygga ut föräldraförsäkringen!

Debatt2023-11-29 14:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Familjen är samhällets viktigaste byggsten. När andra partier använder familjepolitiken som redskap för integration eller för att få ut folk i arbete, så är vi kristdemokrater tvärtom tydliga med att familjen är ett mål i sig. När KD nyligen beslutade om partiets politik framåt så gjorde vi det därför med närmare 90 förslag för mer frihet och bättre stöd till landets familjer.

Vilka förutsättningar som ges i början av livet har enormt stor påverkan på hur det senare kommer att gå. Föräldrarnas roll är oumbärlig och med det följer ett stort ansvar. Det är i familjen som kärlek förmedlas och goda värderingar förs vidare till nästkommande generationer, vilket är grundbulten för ett tryggt samhällsbygge. 

Debatten präglas idag av den våldsvåg som sköljer över landet och som vi i Sörmland inte är helt förskonade från. Regeringen tar nödvändiga krafttag i rättspolitiken, men långsiktiga lösningar kräver att vi tar oss an grundorsakerna – och det börjar i familjen. 

Trygga familjer ger trygga barn. Det handlar både om ekonomisk trygghet och att samhället erbjuder rätt stöd i tid till de barn och föräldrar i behov. Föräldrar vet också bättre än oss politiker hur de själva ska lägga sitt livspussel, och vi ska därför ge goda förutsättningar snarare än pekpinnar i familjepolitiken. 

Av våra närmare 90 förslag för Sveriges familjer vill vi bland annat: 

 • Bygga ut föräldraförsäkringen från dagens 13 månaders föräldraledighet till 19. Föräldrar bör få full frihet att själva disponera föräldradagarna som de vill, utan kvotering.
   
 • Utöka familjerådgivningen. Småbarnsåren innebär ofta en påfrestning på relationen och nyblivna föräldrar bör därför erbjudas gratis rådgivning, för att stärka relationen till varandra.
   
 • Möjliggöra språkförskolor dit barn som inte talar åldersadekvat svenska ska kunna remitteras.
   
 • Förstärka stödet till barn med NPF-diagnoser. Barn med neuropsykiatriska diagnoser eller andra sociala svårigheter måste få bättre stöd i tid. Vi föreslår därför ett stärkt samarbete mellan socialtjänst och skola.
   
 • Skärpa vårdgarantin i Barn- och ungdomspsykiatrin. Rätt insatser i tid är ofta helt avgörande för dem i behov av det, och vi vill därför att vårdgarantin skärps.
   

KD har alltid varit partiet som ser familjens egenvärde, snarare än som redskap för högre politiska mål. Mer tid för barnen, fler förebyggande insatser och mer frihet för Sörmlands familjer. Det är ledorden när vi lägger grunden för framtidens familjepolitik. 

Miriam Tinglöf (KD)
Familjepolitisk talesperson, KD Sörmland