Vi tar krafttag mot hedersförtrycket!


Anna af Sillén (M), riksdagsledamot för Sörmland

Anna af Sillén (M), riksdagsledamot för Sörmland

Foto: Magnus Grimstedt

Debatt2024-03-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hedersförtryck hör inte hemma i Sverige, eller världen nu eller någonsin. Sedan regeringsskiftet 2022 har vi steg för steg med full kraft vidtagit åtgärder för att förhindra denna form av övergrepp. Den moderatledda regeringen gör en tydlig markering om nolltolerans mot hedersförtryck. 

När parallella samhällen växer fram där delar av den svenska befolkningen lever i frihet medan människor i andra områden begränsas och nekas sina mänskliga rättigheter då är utvecklingen på väg åt helt fel håll och åtgärder krävs för att sätta stopp. 

På en del platser sätter män upp regler för hur kvinnor ska leva och klä sig och utsätts för trakasserier om de inte följer dessa. Unga pojkar åläggs uppgiften att kontrollera att kvinnorna inte rör sig fritt i samhället. Kvinnorna kontrolleras till och med kring vem de ska gifta sig med helt utan möjlighet till fria känslor och fri kärlek. 

Alla, oavsett vart man kommer ifrån och vart man är född, har rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Vår moderatledda regering arbetar med kraft mot hedersförtrycket och det är viktigt att även Sveriges kommuner gör detta. Malmö stadsrevisions publicerade nyligen en granskning som visar att kommunen brister i arbetet mot hedersförtryck bör vara en väckarklocka även för övriga Sverige. 

Under allt för lång tid har hedersförtrycket brett ut sig och Sörmland är inget undantag, även här behöver arbetet mot hedersrelaterat förtryck intensifieras och tydligt markeras som oacceptabelt beteende. 

Möjligheterna att med kraft slå tillbaka hedersförtrycket har ökat sedan Sverige fick en moderatledd regering som varken duckar för frågan eller tvekar på att vidta de åtgärder som krävs:

  • Straffskalan för hedersförtryck skärps och preskriptionstiden för hedersrelaterade brott mot barn förlängs.
  • Socialtjänsten ges fler verktyg att skydda barn från tvångsäktenskap, uppfostringsresor, omvändelseförsök och könsstympning.
  • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck förstärks genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år.
  • Regeringen skjuter till ytterligare medel till Skolverkets uppdrag om stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen gav också Skolinspektionen i uppdrag att granska skolornas arbete med ett uttalat fokus på att förebygga och hantera hedersrelaterat våld och förtryck. 
  • Förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte ska kartläggas.
  • Oskuldskontroller och oskuldsoperationer kriminaliseras. Att oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer förekommer är oacceptabelt. Det är av stor vikt att det går att ingripa mot denna typ av handlingar. 

Jämställdhet är i grunden en fråga om trygghet och frihet. Med en regering som ser och prioriterar att ta krafttag mot det hedersförtryck som brett ut sig stärks hoppet för många utsatta flickor och pojkar som fått sin frihet begränsad. Var och en har ett ansvar att på det sätt de kan bidra till att se, agera och bidra till att hoppfullhet blir verklighet – oavsett vart du kommer ifrån.

Anna af Sillén (M)
Riksdagsledamot för Sörmland

Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Riksdagsledamot för Sörmland