Vi tackar S för att de genomför moderat politik

Debatt 12 september 2020 05:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna har sedan 2016 lagt ett eget budgetförslag på bordet då kommunfullmäktige ska besluta om såväl ekonomiska ramar som handlingsprogram för kommunens verksamhet och dessa handlingar kan vem som helst begära ut från kommunkansliet. Med hänsyn till det parlamentariska läget i kommunen är det förståeligt att den moderata budgeten år efter år röstas ner till förmån för den socialdemokratiska som lagts fram av den sittande majoriteten.

Även vid budgetförhandlingarna 2019 lade Moderaterna fram ett eget budgetförslag. Den sittande majoriteten tog många vändor till talarstolen för att såga det borgerliga förslaget.

Nu, ett år senare, kan vi dock konstatera att majoriteten inte tyckte att förslagen i Moderaternas budget var så tokiga. Gång på gång får vi Moderater höra, såväl bakvägar som under sammanträden, att majoriteten avser anamma förändringar vilka är som tagna rakt ur den moderata budgeten. Det gläder förstås oss moderater.

Det politiska klimatet har hårdnat de senaste åren. Att som oppositionsparti få igenom en reform i en socialdemokratiskt styrd kommun är inte lätt. Förslag som läggs fram röstas som regel ner, ofta utan föregående meningsutbyte, vilket ger en känsla av att majoriteten drivs av en stark stolthet och prestige, inte för att driva sin politik utan för att ha rätt.

Socialdemokrater är i och för sig inte kända för att vara prestigelösa, så varför skulle de röda i Vingåker vara ett undantag?

Moderaterna i Vingåker är tacksamma över att majoriteten i kommunen tycks ha för avsikt att införliva moderata reformer så som att arbeta för kombinerade tjänster inom skolan och fritidsgård, bildandet av en samhällsbyggnadsförvaltning och ökat fokus på regelefterlevnad.

Socialdemokraterna vill kalla dessa reformer för sina men den som kan läsa ser att Moderaterna la fram dessa förslag i sin egen budget för flera år sedan medan Socialdemokraterna då röstade nej. Moderaterna välkomnar reformerna och kan prestigelöst säga tack till den styrande majoriteten för genomförandet av den moderata politiken oaktat vad de kallar den.


Anna Lejon (M)
Charlotte Prennfors (M)
Vingåker


Ämnen du kan följa