Vi behöver svensk energi i tanken

Debatt 20 oktober 2022 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi måste se till att vi tankar våra fordon med svensktillverkad energi och att alla klimatvänliga alternativ tillåts. Orsakerna är tre. Klimatet, jobben och beredskapen.

 

Under söndagens avsnitt i SVT:s Agenda försvarade Johan Pehrson (L) och Ebba Busch (KD) slopandet av reduktionsplikten med argumentet att alla människor ska köpa elbil. Här finns två fel. Förutom att reduktionsplikten ska behållas, så ska vi inte upprepa tidigare misstag att sikta in oss på enbart ett energislag för våra fordon.

Ett tag var det etanol som gällde, sedan diesel, nu el. Låt oss sluta med de här dumheterna och istället vara öppna för alla klimatvänliga alternativ. Vi vet inte vilka forskningsgenombrott och innovationer som väntar runt hörnet. Dessutom behöver vi använda och vårda de fordon vi har på vägarna idag och se till att det finns bra bränslen att tanka med. För det är också klimatsmart med lång livslängd, att vi använder det vi producerat länge.

 

Reduktionsplikten handlar om att en andel förnybart blandas i fossil bensin och diesel. Det här gör att vanliga människor sänker sina koldioxidutsläpp utan ansträngning. Överenskommelsen om reduktionsplikt från 2018 mellan sju partier i Sveriges riksdag var en del i målet att reducera utsläppen från svenska transporter med 70 procent till 2030.

Reduktionsplikten gav också näringslivet långsiktiga förutsättningar att planera sina investeringar. Nu har enorma belopp investerats i bioraffinaderier i Sverige. Där ska biobränslen tillverkas av svenska skogsrester, slaktrester och spannmål.

 

Förutom att M, KD och L brutit en ingången överenskommelse, så slår de tillsammans med SD undan benen för de här investeringarna och skapar osäkerhet i branschen. Samtidigt ökar de Sveriges totala koldioxidutsläpp med 10 procent. Mitt i en brinnande klimatkris.

En självklar vinnare på svensktillverkat, förnybart bränsle och el är klimatet. Vi måste sluta använda fossil energi. Vinner gör också vår konkurrenskraft och våra företag. Inte minst jord- och skogsbruket. Vi får stora investeringar till Sverige både för att utvinna den gröna energin och för att använda den och berätta för sina kunder hur klimatsmart deras produkt är.

 

Den tredje vinnaren är vår beredskap. Utan fossil bensin och diesel stannar Sverige idag och de största innehavarna av olja är autokratiska länder som Ryssland, Saudiarabien och Kina.

För klimatet, jobben och beredskapens skull – låt bli reduktionsplikten. Vi behöver svensk energi i tanken.

Victoria Barrsäter
Centerpartiet


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa