Våra ombyggda sjukhus är inte till salu

Debatt 19 juli 2022 20:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alltför många väntar i dag för länge på sin sjukvård. Många är oroliga över att inte få den vård de behöver, om de skulle bli sjuka eller drabbas av en olycka. Så ska det inte vara.

Vi vill se en köfri vård, som alla får när de behöver den. Därför behöver vi säkerställa en demokratisk kontroll över välfärdens viktigaste verksamhet.

Vi har byggt ut, byggt om och utrustat våra sjukhus för att skapa bästa förutsättningar för goda vårdresultat. Vi motsätter oss bestämt att de nu ska privatiseras och slås sönder av vårdvalsmodeller och andra marknadsexperiment.

Vi vill inte heller se den gigantiska omorganisation av svensk sjukvård som högerpartierna föreslår. Tvärtom vill vi bidra till arbetsro och prioritera personalens arbetsvillkor.

Det är många kompetenser och verksamheter som måste samverka för en väl fungerande sjukvård. Att klara löner, vidareutbildning, arbetsmiljö, goda ledare och tillräckligt många medarbetare i sjukvården är centralt.

Det löser sig inte självt och inte utan pengar. När sjukvårdens medarbetare prioriteras, då sätts även patienterna i fokus.

Socialdemokraterna i Sörmland går till val på flera konkreta förslag för förbättrad vård. För att beta av coronaköer till operationer och behandlingar ska vi anställa fler och sätta samman fler operationslag. Barnsjukvården byggs ut, förlossningsverksamheten stärks och psykiatrin förbättras med vår politik.

Hemsjukvården utvecklas. De som kan hantera sin egen behandling får möjligheter att göra det hemma – med stöd från läkare och sjuksköterskor.

Utvecklingen mot en mer nära vård behöver göras av regioner och kommuner tillsammans, för att varje sörmlänning ska få en mer jämlik, tillgänglig och samordnad vård. Regionen ska tillsammans med kommunerna förstärka sjukvården för äldre – både i hemmet och i särskilda boenden.

Ambulanssjukvården byggs ut för ökad trygghet. 1177 ska drivas i offentlig regi, så att man kan lita på att råd inte ges med kommersiella förtecken.

Vi vill öka kunskapen om cancer på våra vårdcentraler. De har en viktig roll i cancerrehabilitering och för tidig upptäckt av cancer.

Valet i höst kommer att vara avgörande för vilken inriktning sjukvården tar. Marknadsexperiment, privatiseringar och en gigantisk omorganisation? Nej, vi vill se en demokratisk kontroll som används för att garantera en sjukvård av hög kvalitet som alla medborgare får efter behov.

Monica Johansson

Regionstyrelsens ordförande (S)

Fredrik Olovsson

Ordförande, Socialdemokraterna Sörmland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa