Katrineholm måste säga nej till anmälningsplikt

Debatt 28 augusti 2023 19:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Dylika förlag är något som förekommer i auktoritära stater och rena diktaturer.

 

I Tidöavtalet står det att det ska lämnas förslag till en ordning med “anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet”. Man beskriver hur kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket om papperslösa i syfte att försvåra möjligheten att leva i landet utan tillstånd. 

Dessa formuleringar har många fackförbund och civilsamhällsorganisationer reagerat på. Välfärdsanställdas uppgift är att ge personer utbildning, vård, omsorg och socialt stöd utifrån behov. Enligt till exempel barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning, lek och en meningsfull fritid. Alla människor har rätt till vård som inte kan anstå, oavsett legal status, och rätt till nödbistånd från socialtjänsten.

 

Förslaget om anmälningsplikt innebär stora risker för liv och hälsa inom välfärden. De människor som lever som papperslösa i Sverige kommer på grund av rädsla att avstå från att söka nödvändig vård, nödbistånd från socialtjänsten eller till och med pedagogisk verksamhet för barnen. Det finns till exempel särskilda farhågor kring våldsutsatthet för kvinnor där socialtjänsten kan göra viktiga insatser.

Det är viktigt att vi som kommunpolitiker agera i tid innan beslutet fattas för att påvisa de stora konsekvenserna förslaget skulle innebära i den kommunala verksamheten. Vår personal ska inte behöva agera angivare utan ska kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Vår personal arbetar med människor, ett arbete som i hög grad bygger på tillit och förtroendefulla relationer. Att kräva av dem att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkesetiska regler och nuvarande lagstiftning är något som de inte ska tvingas till.

 

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Särskilt inte gällande pedagogisk verksamhet, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet för barn och unga, eller socialtjänsten.

Från Vänsterpartiets sida har vi har lyft detta förslag som ett initiativ i kommunstyrelsen och hoppas att övriga partier ställer sig bakom skrivelsen. Vi värnar barnen rättigheter, personalens integritet och står upp för de utsatta i samhället!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa