Utan bonus ingen elbil

Ska elbil inte vara förbehållet yngre storstadsbor med höga inkomster behövs bonusen. Då får vi också fler begagnade elbilar, så att alla kan köra eldrivet.
Ska elbil inte vara förbehållet yngre storstadsbor med höga inkomster behövs bonusen. Då får vi också fler begagnade elbilar, så att alla kan köra eldrivet.

Debatt 14 oktober 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför valet angav Moderatorerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att bonus-malus med bonus för elbilar ska avskaffas. Förutsättningarna att skaffa elbil rycks då undan för tusentals svenskar, som förblir beroende av dyr bensin och diesel.

52 procent av de som kör bensin- och dieselbil kommer inte skaffa elbil om premien tas bort, enligt en ny Sifo-undersökning från Kvdbil. För 58 procent av KD:s väljare och 73 procent av SD:s är premien en förutsättning för att köpa elbil, mot endast 26 procent av V:s och 19 procent av MP:s.

Moderatorerna skriver i sin motion om bonus-malus att ”systemet har ett antal inbyggda problem.” Hit hör att laddhybrider gynnas mer än de förtjänar, att hantverkare saknar det stöd de behöver och att en stor del av bonuspengarna hamnar i Norge när elbilar exporteras.

Kristdemokraterna, som tidigare rubricerat bonus-malus som en klimatpolitisk hörnsten, avisade hösten 2020 systemet som ”riktar sig till de som kan köpa elbil för en miljon och uppåt.”

Sverigedemokraterna kräver att systemet ska vara självförsörjande, vilket också var ursprungstanken: bonus-utgifterna ska motsvaras av malus-intäkterna. 

Sveriges nya regering har fått en att göra-lista. Skåpbilar, mindre lastbilar och husbilar bör få en egen klass med högre bonus. Exporten till Norge bör, som KD föreslog i maj, täppas till genom att bonusen betalas ut över flera år i stället för i klumpsumma, och stoppas om bilen inte används i Sverige. Ett pristak på 700 000 kronor för att bilen ska berättiga till bonus förhindrar att skattepengar går till elbilar för en miljon kronor eller mer. Systemet ”kostar gratis” för staten och skattebetalarna genom stegvist sänkt bonus och utfasning av laddhybriderna.

Att avskaffa bonus-malus vore att gå i otakt med väljarna på Kristerssons sida av politiken. Det vore att svika de som kör på bensin och diesel, boende på landsbygden, äldre och låginkomsttagare. Ska elbil inte vara förbehållet yngre storstadsbor med höga inkomster behövs bonusen. Då får vi också fler begagnade elbilar, så att alla kan köra eldrivet.

Kristerssons sida står stadigt för Sveriges klimatmål, med undantag för Sd. År 2030 ska transportsektorns klimatpåverkan minska 70 procent jämfört med 2010. Målet kräver att fler kör på el. Därför bör Kristerssons sida förfina bonus-malus för framtiden, inte förpassa premien till historien.

Mattias Goldmann
2030-sekretariatet


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa