Upp till bevis om diabetesvården i Sörmland

Debatt 9 december 2022 21:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska Diabetesförbundet har med anledning av världsdiabetesdagen (den 14 november), då de över 500 000 personer som lever med diabetes i Sverige idag uppmärksammas, tagit fram en helt ny rapport, som visar hur diabetesvården kan och bör utvecklas under de kommande åren. Detta gäller även för de drygt 15 000 personer som lever med diabetes i Region Sörmland.På totalen i Diabetesbarometern uppnår Region Sörmland idag 11 poäng ut av 46 möjliga poäng. Det indikerar ett mycket stort behov av insatser för att förbättra diabetesvården. Bland Svenska Diabetesförbundets medlemmar i regionen anser nästan 3 av 10 (28 procent) att läget inom diabetesvården har försämrats jämfört med året innan pandemin. Sammantagit svarar 14 procent att diabetesvården fungerar ”dåligt” eller ”mycket dåligt”.

Det är samtidigt bekymmersamt att andelen personer med blodsockernivåer, där risken att utveckla diabeteskomplikationer är stor, var sämre än riksgenomsnittet år 2021. Även avseende blodtryckskontroll bland personer med diabetes var behandlingsresultaten samma år sämre än i övriga landet som helhet. Däremot var till tillgången till fotundersökningar bättre i regionen än riksgenomsnittet år 2021, vilket är glädjande.

Alla som lever med diabetes behöver emellertid hjälp och stöd i vården för att hantera sin egenvård, och uppnå en bra blodsockerkontroll. Om inte sjukdomen sköts varje dag, året om, kan det nämligen leda till mycket allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Vi får inte missa att förebygga och behandla diabetes effektivt i Region Sörmland. Vår bild är att detta är möjligt men också att det förutsätter att det investeras i vården, även i ett tufft ekonomiskt läge.Ett viktigt område, där vi ser behov av investeringar, är när det gäller förskrivningen av tekniska hjälpmedel. Här skulle flera personer med diabetes i regionen behöva få tillgång till exempelvis sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning - det kom en ny rekommendation på området tidigare i år - eftersom tekniken bidrar till att personer med diabetes kan få bra blodsockerkontroll.

Dessa investeringar skulle bidra till bättre hälsa och livskvalitet för individen, som lever med en påfrestande kronisk sjukdom. Dessutom skulle färre behöva sjukhusbaserad vård, och färre förlora arbetsförmåga till följd av, diabeteskomplikationer. Vi är övertygade om, att detta skulle vara lönsamt på sikt för Region Sörmland.

Nu är det upp till bevis för de nya beslutsfattarna i regionen. Hans Hedengren
Ordförande Södermanlands Läns Diabetesförening

Björn Ehlin
Ordförande Svenska Diabetesförbundet


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa