Underlätta för företagen i Katrineholm och Vingåker

Bilverkstäder är en av de företagstyper som behöver ha kontakt med kommuner för att deras verksamhet ska kunna bedrivas enligt reglerna.

Bilverkstäder är en av de företagstyper som behöver ha kontakt med kommuner för att deras verksamhet ska kunna bedrivas enligt reglerna.

Foto: Simon Bendelin

Debatt2024-07-05 14:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader. Rådet – där bland andra Företagarnas expert på regelförenkling ingår – ska se över statliga myndigheters regelflora och lämna förslag på hur regler kan förenklas och befintliga regelverk göras enklare att efterleva.

Det är ett välkommet initiativ. Svenska företagare lägger i genomsnitt cirka 10 timmar per vecka på regeladministration. Det är tid som de hade kunnat lägga på att utveckla sin kärnverksamhet i stället.

Förenklingsarbetet får emellertid inte stanna på statlig nivå. För många företag är den mest frekventa myndighetskontakten de har nämligen den med sin kommun. Kommuner bedriver tillsyn, handlägger tillstånd och ombesörjer anmälningar på ett stort antal områden. Livsmedelsbutiker, fastighetsägare, bilverkstäder, restauranger och frisörer är bara ett axplock av alla de företagare som regelbundet behöver ha kontakt med sin kommun för att bedriva en regelmässig verksamhet.

Vi uppmanar kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker att ta rygg på staten och tillsätta lokala motsvarigheter till statens förenklingsråd för att ge konkreta förslag på hur kommunala regelverk och rutiner för företagare kan förenklas. Om den tid som våra kommuners knappt 3 000 företagare lägger på regeladministration kan kortas med bara en timme per vecka så skulle det frigöra nästan 150 000 timmar per år för dem. Tid som de då i stället kan lägga på att utveckla sina företag och skapa nya jobb.

Många regler har ett angeläget syfte som också de flesta företagare vill främja, till exempel att värna miljön, att alkoholservering ska ske under trygga och ordnade former eller att bostäder ska vara säkra att bo i. Följaktligen handlar regelförenkling inte om sänkta krav, utan om att göra det enklare och mindre tidskrävande att bedriva en verksamhet som uppfyller kraven.

Katrineholms, Flens och Vingåkers småföretag har skapat 4 av 5 nya jobb i kommunerna de senaste 30 åren, och förra året genererade de mer än var fjärde skattekrona. Om kommunerna ser till att det blir lätt att göra rätt så kan företagarna lägga i nästa växel i jobbskapandet och välfärdsbyggandet.


Hannah Larsson
Ordförande Företagarna KFV

Hannah Risander
Regionchef Företagarna Sörmland