Trygga elever lyckas bättre i skolan

Debatt 15 augusti 2022 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För fjärde året i rad ökar resultaten för avgångseleverna i årskurs 9 i Vingåker. Ny högstadieskola och fortbildning av den pedagogiska personalen genom Skolverkets försorg börjar ge resultat. Ett enigt kommunfullmäktige har tagit beslut om att bygga en ny skola i Marmorbyn och två nya förskolor i tätorten. 

Men vi kan inte vara nöjda med att det går bättre. Vi ska inte vara nöjda förrän alla elever lyckas fullt ut och samtliga elever godkänns och kommer in på sina förstahandsval på gymnasiet. Där är vi inte ännu, även om resultaten höjs årligen så är det långt kvar innan vi närmar oss en verklighet där 100 procent av eleverna lyckas fullt ut.

 

Nu har vi snart de lokaler vi behöver och personalen är under fortbildning. Det kommer leda till en högre kvalitet på undervisningen och därmed bättre elevresultat. Nu är det dags att börja arbeta med nästa delmoment för att höja kvaliteten på vår verksamhet.

När läsåret 2021-2022 utvärderades framkom det att även om studieresultaten förbättrats så finns det ett arbete kvar att göra på det sociala planet i kommunens skolor. Många elever anser att studieron på lektionerna är dålig. Både vårdnadshavare och elever upplever att den sociala miljön på våra skolor inte är tillfredsställande.

 

Moderaterna vill givetvis fortsätta det förändringsarbete som redan är i gång. Både avseende fortbildning och nybyggnationer. Men under kommande mandatperiod vill vi prioritera arbetet med trygghet och arbetsro i skolan. Detta vill vi inleda med två åtgärder.

För det första vill vi arbeta för att vi ska få fler vuxna i skolorna. Fritidsledare, korridorvärdar och mentorer som rör sig bland eleverna mellan lektionerna kommer skapa en ökad känsla av trygghet och förtroende bland våra elever. Fler vuxna på skolorna innebär också att lärarna i högre utsträckning kan fokusera på att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning, det vill säga det som de är utbildade till och riktigt bra på. 

För den uppmärksamme så är det här ingen nyhet, Moderaterna har sedan 2016 haft med detta i sina skuggbudgetar som majoriteten valt att avslå varenda gång.

 

För det andra vill vi arbeta för att införa kameraövervakning på samtliga kommunala skolgårdar. Det finns ett problem med vandalisering på skolorna och även om kameraövervakning är en kostnad så kan den kostnaden inte överstiga den känsla av otrygghet som eleverna upplever när de kommer till sin skola på morgonen och ser sönderslagna fönster, förstörda skolgårdar och liknande.

Bägge dessa åtgärder kommer att kräva utökade budgetramar för Barn- och Utbildningsnämnden under kommande mandatperiod. Det är Moderaternas vallöfte till elever, personal och vårdnadshavare i Vingåker att vi ska arbeta för att dessa åtgärder ska genomföras under kommande mandatperiod om vi får väljarnas förtroende.

 

Fredrik Andersson (M)
Vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden Vingåker 2018-2022


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Viadidakt-skrotningen – en överraskning för facket: "Vi var inte informerade"

Viadidakt-skrotningen – en överraskning för facket: "Vi var inte informerade"

Maktskifte i Vingåker – S går i opposition ✓M, C och KD i minoritetsstyre ✓"Bred samsyn"

Maktskifte i Vingåker – S går i opposition ✓M, C och KD i minoritetsstyre ✓"Bred samsyn"

Här tar barnen första spadtaget till Sagolundens förskola

Här tar barnen första spadtaget till Sagolundens förskola

Efter 20 år – nu lämnar Gunilla Magnusson (S) Viadidakt: "Någon gång måste man lägga av"

Efter 20 år – nu lämnar Gunilla Magnusson (S) Viadidakt: "Någon gång måste man lägga av"

Guldregn över Vannala – blonda killar orsakade torgkaos i Katrineholm

Guldregn över Vannala – blonda killar orsakade torgkaos i Katrineholm
Visa fler