Tillsammans för en tryggare framtid fri från våld!

Debatt 20 november 2023 15:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi står inför stora utmaningar i samhället när det kommer till mäns och killars våld. Både det våld som sker i gängmiljö och det våld som sker i hemmiljö utgör akuta problem som innebär stora lidanden för individer och påverkar vårt samhälle på många sätt. Vi vet att män står för 80 procent av alla våldsbrott. Ett våld som vi på Kvinno- och Tjejjouren Miranda i vårt dagliga arbete ser drabbar kvinnor, tjejer, ickebinära och barn. Men vi vet att våldet även drabbar andra män och killar. Fokus i debatten kring mäns våld idag ligger ofta på straff vilket gör att våldspreventionen glöms bort. Även om straff är nödvändiga för att hantera våldet så kan vi bespara samhället men framför allt individer på oerhört lidande om fokus i stället läggs på att stoppa våldet innan det uppkommer. Ett sådant arbete behöver ske tillsammans med barn och unga och fokusera på att motverka destruktiva maskulinitetsnormer vilken forskning visar är starkt kopplat till våldsutövande. 

Enligt vår erfarenhet är det även viktigt att sprida kännedom om våld, rätten till stöd och hjälp, samt ge våra barn och unga verktyg att prata svåra känslor.Vi som individer kan motverka och reagera på det våld som finns i vår vardag. Du kan göra skillnad genom att reagera på sexistiska skämt, genom att ställa frågor om våld vid oro och genom att våga prata om och lyssna på svåra känslor, särskilt med dina manliga nära och kära. 

Men även om individer kan göra mycket så har samhället ett särskilt ansvar att strukturellt motverka mäns våld. Exempelvis genom att stärka lagstiftningen mot våld, att minska utsattheten och att ha gemensamma strategier för våldsprevention. Samhället behöver även använda sig av de resurser som redan finns på plats och av de som sitter på kompetens kring våld. Vi på Kvinno- och Tjejjouren Miranda har 40 års erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor och 20 års erfarenhet av att möta tjejer. Vi genomför idag våldspreventiva insatser på Slottskolan 7-9 i Vingåker och på gymnasieskolorna i Katrineholm vilket vi både är glada och stolta över. Men samverkan behöver ske på flera plattformar och den behöver ske nu. 

Vi välkomnar kommuner, företag och andra organisationer att använda vår våldskompetens i arbetet med att skapa en tryggare framtid, fri från våld!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa