Till alla pedagoger i Vingåker: Tack!

Debatt 5 oktober 2019 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är få verksamheter i samhället som så frekvent diskuteras i media, i maktens korridorer och runt fikabord. Alla har åsikter om skolresultat, betyg och arbetsmiljön på våra skolor. Tyvärr står den svenska skolan inför stora utmaningar, inte minst för att det fattas lärare.

Bara inom lärarkåren kommer det inom några år att saknas omkring 70 000 behöriga individer. Lägg därtill alla undersköterskor, sjuksköterskor, administratörer och liknande och alla förstår att vi har en enorm utmaning framför oss i egenskap av arbetsgivare. 

Men det handlar inte bara om att rekrytera, det handlar också om att behålla den personal vi faktiskt har. Att vara en attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och utvecklas borde vara alla kommuners högsta prioritet. 

Hur ser det ut i Vingåker? Vad är skälen till att man väljer att arbeta i vår lilla kommun och att man stannar kvar, trots att allt fler vittnar om såväl ökad arbetsbelastning som besparingar och sämre välmående på arbetsplatserna? Om svaret från personalen är ”lojalitet mot kollegorna” har vi problem. En arbetsgivare kan inte bygga sin verksamhet på att personalen stannar för att man inte vill belasta sina kollegor!

Moderaterna i Vingåker säger sig inte sitta inne med alla lösningar. Vi kan inte lova att saker och ting skulle bli perfekta med vår budget eller vår politik, men vi kan lova detta: Vi kommer alltid att utgå från behoven ute på enheterna och verksamheterna när vi klubbar våra beslut. Det som är bäst för barn, elever, brukare, personal, anhöriga och vårdnadshavare är det som ska gälla. 

Behövs det mer pengar får vi ta det från den verksamhet som inte är obligatorisk eller nödvändig. Det är skillnad på ”nice to have” och ”need to have”.

Moderaterna i Vingåker vill ta tillfället i akt att den här dagen, som är världslärardagen, tacka våra duktiga pedagoger som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ni som varje dag sliter i klassrum, korridorer och på skolgårdar för att skapa en trygg miljö för våra barn och ungdomar. Ni som varje dag springer mellan lektionerna för att hinna planeringen. Ni som sitter på kvällar och helger med rättningar, bedömningar och planeringar. Ni som hoppar in och vikarierar för sjuka kollegor och därmed förlorar er egen planeringstid. Ni som på kvällarna sitter i telefonsamtal med oroliga föräldrar och som låter er involveras i samtal med vårdnadshavare på ICA, trots att ni är där som privatpersoner.

Till alla pedagoger i Vingåker – tack för er insats!

Ämnen du kan följa