Sverige måste satsa mer på biogas

Inför premier för företag som uppgraderar biogasen så att den kan användas som fordonsbränsle.

Inför premier för företag som uppgraderar biogasen så att den kan användas som fordonsbränsle.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2020-07-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samstämmigheten är stor bland de 133 remissinstanser som yttrat sig om den statliga biogasutredningen – Sverige ska satsa på biogas. Utredningens ambitiösa mål och de föreslagna stöden skulle ge biogasen de långsiktiga villkor som den förtjänar genom sina många nyttor.

Vårt samhälle genererar stora mängder organiskt avfall från produktion och konsumtion av livsmedel från jordbruket och från djurhållning. Det absolut bästa sättet att sluta kretsloppet är att röta avfallet. Då produceras både förnybar biogas som kan ersätta fossila bränslen och en näringsrik biogödsel som kan användas i det ekologiska lantbruket. Därtill skapar svensk biogas försörjningstrygghet och nya gröna jobb.

Genom att följa utredningens förslag kan vi äntligen tillvarata biogasens potential.

För det första bör regering och riksdag slå fast att Sverige år 2030 ska producera 10 terawattimmar biogas, varav 7 terawattimmar genom rötning. Genom ett tydligt mål ökar långsiktigheten, och därmed minskar den ekonomiska risken för såväl producenter som distributörer och användare. Ambitiösa mål med ett politiskt åtagande kan bidra till ökad innovation i teknik och affärsmodeller, samtidigt som det tydliggör värdet av svensk biogasproduktion.

För det andra måste förslaget om premier till biogas införas. Det föreslås en premie för biogas producerad från gödsel, som kompenserar för de extra kostnader och de samhällsnyttor som uppkommer vid rötning av gödsel. Förslaget innebär även en premie för de som uppgraderar biogasen så att den kan användas som fordonsbränsle eller ersätta naturgas i industrin, samt för de som gör vätska av biogasen så att den kan transporteras och användas i hela landet.

För det tredje bör regeringen konkretisera utredningens förslag om lån och garantier för att bredda produktionen till andra tekniker än rötning och för att öka användningen av förnybara gaser inom fler industrisektorer.

Låt oss använda biogasmarknadsutredningens förslag när ekonomiska stimulanspaket ska tas fram för att motverka lågkonjunkturen efter coronakrisen. Vi har nu en unik chans att åstadkomma en klimatsmart och cirkulär omställning som ökar tillväxten i Sörmland och övriga delar av landet.

Linda Burenius
Ordförande 100% förnybart