Stoppa partipolitiken vid kyrkporten

Strängnäs domkyrka. Svenska kyrkan ska inte bara vara fri från staten utan också fri från de politiska partiernas inflytande, skriver Klas Hansson.

Strängnäs domkyrka. Svenska kyrkan ska inte bara vara fri från staten utan också fri från de politiska partiernas inflytande, skriver Klas Hansson.

Foto: Joakim Serrander

Debatt2021-08-30 21:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ingen annan kyrka i hela världen är det politiska partier som lanserar företrädare när de ska välja kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

I dag är det tre partier som ställer upp som partier i kyrkovalen: Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna. De har fullt stöd genom sina partiers valapparater. Kandidaterna och programmen fastställs i partiernas organ. Partiledarna ställer upp på intervjuer och hävdar att det är deras partiers grundidéer som ska prägla Svenska kyrkan. De är garanter för att den utvecklas i rätt riktning – men idéerna är motstridiga. Vart tog kyrkans eget budskap vägen?

Några partipolitiska grupperingar har valt att släppa det formella samarbetet med sina partier, men behållit det ideologiska, till exempel Vänstern i Svenska kyrkan eller Miljöpartister i Svenska kyrkan. Men, visade det sig häromdagen, vid Vänsterns valupptakt talade partiledaren Nooshi Dadgostar: det gällde att dra kyrkan åt vänster. Vänstern i Svenska kyrkan visade sig alltså stå i nära samverkan med partiet, med en partiledare som inte tillhör Svenska kyrkan, men som vill rädda den från mörkmän och högerkrafter. 

I min forskning om Svenska kyrkan har jag kunnat konstatera att de olika politiska grupperna driver sina idéer ömsom i kyrkomötet, ömsom i riksdagen. Kyrkomötet blir en partipolitisk arena där striderna från riksdagen fortsätter. Sedan statskyrkan avskaffades har de velat ta kommando i kyrkan med socialdemokratiska, moderata eller centerideologier. 

I andra kyrkor än Svenska kyrkan finns självklart olika grupper som vill vara med och påverka sin kyrka. De gör det utifrån kyrkoprogram där de tolkar evangeliet i dag. I till exempel Norge har gruppen Open kirke haft framgångar, en grupp som från sin bibeltolkning av evangeliet har verkat för de homosexuellas plats i kyrkan. Och så är det i världens alla andra kyrkor – utom i Svenska kyrkan.

Det är en märklig ordning att partipolitik ska in i kyrkans beslutande församlingar. Men det finns grupper som inte är partipolitiska. Den största är Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK. POSK arbetar efter ett väl genomarbetat program för utvecklingen av en fri kyrka, en kyrka som är fri från staten men också fri från de politiska partiernas inflytande. Fri att själv utan politiska hänsyn välja sin väg.

Det är dags att stoppa partipolitiken vid kyrkporten! Rösta därför på POSK i kyrkovalet nu i höst.

Klas Hansson
Docent
Strängnäs