Stärkt demokrati – stärkt klimatomställning

Debatt 14 augusti 2022 18:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser idag hur demokratin och rättsstatens principer motarbetas, hotas och urholkas på många håll i världen. Även om vi i Sverige idag upplever att vi har ett stabilt demokratiskt system får vi inte slå oss till ro. Det finns politiska krafter som på olika sätt försöker försvaga såväl demokratin i sig, men även de demokratiska institutionerna. Vad händer om dessa krafter får fritt spelrum, vad händer med vår tillit till varandra? 

 

Vi ser stora risker om det högernationalistiska blocket vinner valet. Vad kommer att hända med Public service? Hur långt är M, KD och L beredda att gå för att blidka SD med syfte att nå regeringsmakten? 

Vi befinner oss idag i en klimat- och miljökris. För att möta effekterna av den måste vi vidta en rad åtgärder. För oss som miljöpartister är det oerhört viktigt att alla ska med i den omställning som måste ske. 

För att omställningen ska fungera måste vi också samarbeta med varandra i större utsträckning. Därför är det viktigt att vi utvecklar och stärker demokratin. 

 

Miljöpartiet vill: 

– Göra det svårare att ändra i grundlagen. Det ska krävas två beslut i riksdagen med ett mellanliggande ordinarie val samt krävas kvalificerad majoritet. 

– Stärka domstolarnas oberoende, bland annat genom en mer självständig domstolsadministration. 

– Stärka arbetet mot antidemokratiska och våldsbejakande aktörer. 

 

– Stärka förutsättningarna för granskande journalistik i hela landet, värna ett brett public service och skydda public service oberoende i grundlagen

– Stärka den fria kulturen och det fria ordet. Principen om armlängds avstånd mellan politik och kultur behöver stärkas och konstnärer ges bättre villkor.

– Tillsätta en maktutredning för att se hur vi kan stärka medborgarnas inflytande.

 

– Införa ett system med nationellt medborgar­initiativ, vilket skulle möjliggöra för enskilda att ge förslag till förändringar, till exempel lagförslag.

– Ta ett samlat grepp om hot och hat mot förtroendevalda och opinionsbildare.

– Stärka den lokala demokratin och delaktigheten, bland annat genom att införa medborgarråd och försök med sänkt rösträttsålder till 16 år.

 

För oss som miljöpartister är människors delaktighet i samhällsbygget avgörande. Och det är bara tillsammans vi kan motverka den pågående klimat- och miljökrisen.

Genom att stärka demokratin stärker vi också förutsättningarna för en grön omställning där alla är med. 

 

Amanda Lind (MP)
Tidigare kultur-och demokratiminister och riksdagskandidat 

Nicklas Adamsson (MP)
Gruppledare Katrineholm och riksdagskandidat


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Ni som röstade värnade vår demokrati

Ni som röstade värnade vår demokrati

Insändare: Det måste bli ett slut med politiska vildar

Det måste bli ett slut med politiska vildar

Här får SFI-eleverna lära sig om valet – ställde frågor till lokalpolitikerna: "Varför finns det inte ett BB i Katrineholm?"

Här får SFI-eleverna lära sig om valet – ställde frågor till lokalpolitikerna: "Varför finns det inte ett BB i Katrineholm?"

Kärlek och allvar när Katrineholm tågade med pride – "Jag vill att människor bara ska få vara människor"

Kärlek och allvar när Katrineholm tågade med pride – "Jag vill att människor bara ska få vara människor"

Hon lagar myanmarisk mat i solparken – toppad med drömmen om en hållbar framtid: "Jag vill bjuda in alla!"

Hon lagar myanmarisk mat i solparken – toppad med drömmen om en hållbar framtid: "Jag vill bjuda in alla!"
Visa fler