Sparandet på komvux i Katrineholm kräver svar

Låg utbildningsbakgrund är utmaning som behöver antas med moteld.
Låg utbildningsbakgrund är utmaning som behöver antas med moteld.

Debatt 8 februari 2024 14:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vuxenutbildningen i Katrineholm står inför stora organisationsförändringar baserat på att avtalet med Vingåker är uppsagt till 2025 och att elevtillströmningen minskar i flera kategorier. I den här situationen råder stor oro bland personalen över hur framtiden ser ut. 

Upplysningsvis är det viktigt att säga att den pedagogiska skolverksamheten som ingår i Komvux består av olika delar. De är Svenska för invandrare (SFI) i olika nivåer, Grund- och Gymnasial utbildning för vuxna (olika kurser), ”Komvux som anpassad utbildning” samt ”Campus” med högskole- universitets- och yrkesutbildningar. Campus berörs inte av neddragningar då det drivs med andra pengar.

I Sverige har det setts som en självklar rättighet att kunna fortsätta att utvecklas i vuxen ålder. När vuxenutbildningen nu står inför ett enormt sparbeting (cirka 12 miljoner kronor i en organisation som har 41 anställda inklusive biträdande rektorer) krävs ett svar från ledande politiker på frågan vilken vision de ansvariga har. Utan att veta vilket uppdrag kommunen vill ge vår organisation eller vilket ansvar ni vill ta för en fortsatt kvalitativ undervisning, blir det svårt att komma med svar på frågor om vad som kan göras för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera denna service till medborgarna. 

Vi vill gärna tro att det hos beslutsfattare finns insikt om vad kvalitativ utbildning betyder för elever. För studerande som läser en kurs för att kunna ta sig vidare till högskolestudier, till nästa nivå på SFI eller gör det för ökad livskvalitet, är det avgörande med rätt stöd och relevant nivå. Elevernas målsättning varierar från att kunna delta i samhället till att gå vidare till högre studier. Goda samhällsmedborgare skapar vi alla tillsammans.

Etableringsersättning för nysvenskar från stat till kommun, sträcker sig över en alltför kort tid, trots att etableringstiden i verkligheten är mycket längre än vad pengarna räcker till. När invandringen minskat kraftigt faller etableringsersättningen samtidigt som behoven av fortsatta insatser består för många elever. 

För lärare är det uppenbart att elevers bakgrund och grundförutsättningar är avgörande för hur lång tid det tar att etablera ett funktionellt språk eller andra kunskaper. Här uppstår ett mänskligt behov som vi tillsammans med politiken behöver fylla. Det är en god investering i integrationen av nya medborgare. 

En alltför stor minskning av kostymen kan i det långa perspektivet stå samhället och individerna dyrt. När dessutom folkbildning generellt inte verkar vara prioriterat område blir vi oroliga över vart vi är på väg. Låg utbildningsbakgrund är generellt en stor utmaning som behöver antas med moteld i form av just bra utbildning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa