Sörmland kan vända trenden och minska arbetslösheten

Debatt 16 augusti 2021 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sörmland behöver fler jobb. Arbetslösheten behöver minska. Det är när fler företag utvecklar sin verksamhet som fler arbetstillfällen skapas. 

De senaste åren har jag träffat företagare och ställt frågan varför de startar sin verksamhet på den aktuella platsen. Några svar är att det är rätt fysisk plats, att kommunen varit tillmötesgående och hjälpsam med allt från blanketter till att bjudas in i nätverk eller att det finns möjligheter till rätt kompetens. Genom samarbete mellan regionen och kommunerna kan allt detta erbjudas i Sörmland. 

På så vis skapar vi även goda förutsättningar för nya branscher, att ta plats och utvecklas. Detta är en viktig pusselbit för att just kunna få fler i arbete. 

Ett par exempel visar att vi har kommit en bit på väg. Under 2020 skedde en ökning av företag i östra Sörmland, enligt Bolagsverket. Detta har varit möjligt (enligt en artikel i Södermanlands Nyheter 5 augusti) genom att kommunerna har en mer positiv inställning till företag, att man samordnar aktiviteter samt stöttar exempelvis utlandsfödda som vill starta företag. Detta visar att det är möjligt att öka antalet företag även under en tid när det har varit mycket svårt att vara företagare i ett antal utsatta branscher. 

I Katrineholm, Vingåker och Flens kommuner har ungdomar i sommar exempelvis haft möjlighet att få coaching i att starta företag. Fler har vågat prova sina affärsidéer och kanske kommer någon av dessa företagare att bli ett av Sörmlands mest innovativa företag och anställa medarbetare framöver. 

Även Arbetsförmedlingen (AF) behöver se till varje individs möjligheter, för att lotsa den jobbsökande till en egen inkomst. AF behöver samarbeta mer med företag som kan stödja personer i sina studier eller bedöma deras arbetsförmåga. Det handlar också om att våga tänka utanför boxen och ge ett individuellt stöd i stället för att fokusera på grupper och deras stöd. 

Varför inte låta en handledare följa med en person under den första tiden på arbetsplatsen? Det kan vara skillnaden för att en företagare ska anställa en person med behov av stöd. Vi måste även uppmärksamma de personer som inte kan vara kvar på sin arbetsplats på grund av någon form av sjukdom. Dessa personer behöver ett tidigt stöd av arbetsgivaren, av Försäkringskassan och AF för att hitta vägen åter till ett eget arbete. 

Sörmland kan vända trenden och minska arbetslösheten. Vi behöver mer se till individers möjligheter och inte fastna i bilder av gruppers svårigheter. Vi behöver ett Sörmland som är positivt till företag, att ge stöd till dem som vill starta och utveckla sina verksamheter, uppmuntra flexibilitet och nytänkande i hur enskilda kan få rätt stöd på sin första arbetsplats. Vi behöver se till att tidigt hjälpa den som drabbas av sjukdom att hitta tillbaka till arbete. 

Genom arbete på flera fronter samtidigt kan vi lyckas och se till att fler får en egen inkomst. Det bygger ökad trygghet, förändringskraft och framtidstro. 

 

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot Södermanland


Ämnen du kan följa