Som majoriteten i Katrineholm sår får den skörda!

Debatt 17 januari 2023 20:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utdrag från Katrineholms kommunplan 2023-2026: Personalen är den viktigaste resursen i kommunens verksamheter. Katrineholms kommun står, liksom kommunsektorn som helhet, inför en demografisk omställning där antalet personer i behov av välfärdstjänster kommer öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder. Det innebär att kommunen måste intensifiera arbetet med att locka och behålla medarbetare, men också med att se över och effektivisera arbetssätt och verksamheter.

  

Att varsla 50 medarbetare, alltså över 10 procent av all anställd personal inom förskolans arbetsområde borde föregåtts av mer fakta och politisk debatt. Vad ska det bli av planerna att locka och behålla medarbetare som kommunplanen föreskriver? Och inte minst efter valet 2022 då varsel inte förekom i något budskap eller debatt. 

Behoven inom skola, vård och omsorg ökar i Katrineholm. Nu troligen med färre personal, det är ett experiment som bara kan sluta på ett sätt: Fler hyrpersonal på grund av ökade sjukskrivningar! 

  

Ska kommunen växa och klara resultatmålen behövs fungerande ledning från topp till botten – och rätt politik! Det går fort utför för en kommun om politiken tappar kontrollen över sitt ansvar och uppdrag att leda och styra den. 

Sjukskrivningstalen är ovanligt höga och har pågått över en längre tid inom vård och omsorg och skolan. Det innebär förutom ett stort behov av vikarier och hyrpersonal också sjuklönekostnader på 20 miljoner kronor per år. Räknar Socialdemokraterna och Moderaterna med fortsatt höga sjukskrivningstal eller är det något annat som är fel och kan åtgärdas snabbt? 

Personal som mår bra på jobbet håller sig lättare friska och orkar med sitt jobb. När oro sprider sig i form av hög arbetsbelastning och inte minst nu med varsel får arbetsgivaren ta med ytterligare faktorer som påverkar sjukskrivningstalen.

 

Som en känd socialdemokratisk politiker i Sverige och Katrineholm uttryckte det i ett inlägg i tidningen för några veckor sen: alla beslut som fattas eller inte fattas är den styrande politikens ansvar. För detta kommer de också att hållas ansvariga av såväl oppositionspolitiker som väljare. Det är nog hög tid för socialdemokraterna och moderaterna att vänja sig vid det. 

Vi välkomnar en stor satsning på personal, barn och ungdom som påverkar storlekar på barngrupper, skolklasser och personalens arbetssituation. Fortfarande är ekonomin, alltså mycket pengar i resultat viktigare för Katrineholmsmajoriteten än målet med skola, vård och omsorg!

 

Joha Frondelius
Kristdemokraterna Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa