Socialdemokraterna bygger hus på sandig mark

Debatt 8 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Första halvlek är över, vi går mot val. Vi kritiserade tidigt den socialdemokratiskt ledda majoritetens syn på demokrati: inskränkta möjligheter till insyn och påverkan genom en minimalistisk politisk struktur där makt samlats i regionstyrelsen, väl fungerande förlossningshjälp som Vänsterpartiet initierat på olika språk las ner, utbildning för regionfullmäktige coronapausades. 

Digitala möten var omöjliga före pandemin för att bli normalt i coronatider – förutom fullmäktigemöten vilket vi arbetat för. Följden av detta blir att årets första fullmäktige ställs in. En förlust för dig som tror på demokratin.

 

Information om ärenden till regionstyrelsen anslås inte bara, utan skickas ut som pressmeddelanden. Detta förleder till att tro att beslut är tagna. Om media okritiskt presenterar detta, som i grunden är ett diskussionsunderlag, är det en tråkig utveckling vi ser där majoritetens förslag förvandlas till sanning utan varken bifall, återremiss eller kunnat avslås.

Regionens pressmeddelande 25/1 lanserade en plan för suicidprevention. Media tar upp detta dagen efter. I det finstilta framgår att det inte är beslutat. Det är inte ens diskuterat!

 

Ärendet togs upp på regionstyrelsen 26/1 och föranledde en lång och viktig diskussion. Regionen styrs av en majoritet och deras förslag går sällan att stoppa ens för en enig opposition, men den demokratiska processen ska ha sin gång. Majoriteten vet om kritiken men fortsätter med detta.

Regionens välfärdsansvar är stort. Hur vi använder våra gemensamma resurser är helt avgörande för vilket samhälle vi har och vilken framtid vi går till mötes. Pengar är en viktig resurs för att få organisationer likt Region Sörmland att gå runt. Men för att kunna styra hur pengarna ska fördelas behöver vi se människorna som besluten rör.

 

För oss är demokrati, rättvisa, trygghet och allas lika värde grundläggande. Vi tycker att alla i Brandkärr har rätt att bli hörda, att alla ska kunna känna sig trygga i såväl Nyfors som Mariefred, vårdpersonal ska vara trygga på jobbet, kulturlivet ska locka fler än de som vistas på slott och herresäten, alla ska ha rätt till en trygg vinstfri vård, samhället ska vara fritt från diskriminering. Allt detta grundas i ett tryggt och lyhört samhälle där demokratiska instanser, hur byråkratiska de än tycks va, utvecklar vårt samhälle till något bra för oss alla.

Vi gick till val på ett Sörmland för alla – inte bara de rikaste. Det är den politik vi drivit och kommer att fortsätta driva. 

 

Lotta Back
Gruppledare Vänsterpartiet Region Sörmland

Tommy Fogelberg
Vice gruppledare Vänsterpartiet Region Sörmland

Roja Mahmoudi
Ledamot Vänsterpartiet Region Sörmland

Ämnen du kan följa