Sluta säga nej till billig och förnybar el

Debatt 4 mars 2022 21:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi kommer allt närmare 2030 – det år de globala utsläppen måste ha halverats för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Samtidigt har elpriserna varit mycket höga under vintern.

Det är därför uppseendeväckande att de partier som kritiserat höga elpriser säger nej till en rad förslag som både skulle pressa elpriset och underlätta industrins och transportsektorns elektrifiering och klimatomställning.Vi har fem förslag:

1. Krafttag för energieffektivisering. Den billigaste och miljövänligaste kilowattimman är den som aldrig används. Det duger inte att riksdagen, i den senaste budgetcirkusen, slopade ett nyligen infört stöd på 1,3 miljarder kronor till energieffektivisering i flerbostadshus.

2. Underlätta landbaserad vindkraft. Den tillkommande vindkraften (20 terawattimmar) mellan 2022 och 2025 förväntas pressa årsmedelpriset på el med 8–10 öre per kilowattimme. Samtidigt kan utsläppen minska med 12 miljoner ton, motsvarande en dryg fjärdedel av Sveriges utsläpp. Staten bör därför införa kraftiga incitament för kommuner att bidra till utbyggnaden.

3.Tillåt havsbaserad vindkraft. Arbetet med havsplanerna är ett bra första steg, men nu måste vi gå från ord till handling och också kommunerna måste säga ja till vindparker till havs.4. Strategi för solcellsutbyggnad. Potentialen för solel är stor i hela landet. Det finns många tak att utnyttja samtidigt som storskaliga solcellsparker kan byggas och anslutas till elnätet snabbare än något annat kraftslag. Men det behövs ett ambitiöst mål och en tydlig strategi för utbyggnaden.

5. Uppmuntra lagring och flexibilitet. Ett förnybart elsystem skapar nya behov av lagring av el och flexibilitet. Tekniken finns, men det behövs styrmedel som uppmuntrar aktörer att investera.

Dessa fem förslag kan både pressa elpriserna i Södermanland och kraftigt minska utsläppen.Ändå motarbetas de av partierna som mest högljutt kritiserat de höga elpriserna. KD, L, M och SD avskaffade stödet till energieffektivering, de stoppar (genom det kommunala vetot) allt oftare utbyggnaden av vindkraft, de motsätter sig att Svenska kraftnät ska bygga ut stamnätet i havet för att ansluta vindkraft, de har ingen plan för att underlätta solenergin och de saknar en uttalad ambition om energilagring och flexibilitet.

Kärnkraftspartierna vill i stället bygga nya kärnkraftverk. Men de bortser från att det i Europa är cirka tre gånger så dyrt att bygga ny kärnkraft som att bygga ut vindkraft. De bortser också från att ny kärnkraft sannolikt ligger 15–25 år fram i tiden.Det duger inte att kritisera höga elpriser och samtidigt motarbeta de snabbaste och billigaste lösningarna: mer förnybar el, ökad effektivisering och ökad flexibilitet.

Kommunerna i Sörmland kan vara med och möjliggöra klimatomställningen – nu är tiden för handlingskraft.Linda Burenius
Ordförande 100% förnybart


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Förnybar energi är nyckeln till en fossilfri framtid

Förnybar energi är nyckeln till en fossilfri framtid

Insändare: Vi behöver investera mycket mer i nya energikällor

Vi behöver investera mycket mer i nya energikällor

Insändare: Ingen kärnreaktor till Oxelösund

Ingen kärnreaktor till Oxelösund

Insändare: Varför ska vi ha kärnkraftverk?

Varför ska vi ha kärnkraftverk?

Joakim Broman: Vi behöver både vind- och kärnkraft

Vi behöver både vind- och kärnkraft
Visa fler