Bra att planera, men förnuftigt med is i magen

Tony Rosendahl skriver om Triangelområdet i Katrineholm.

Tony Rosendahl skriver om Triangelområdet i Katrineholm.

Foto: Montage: Katrineholms kommun/Alice Staaf

Debatt2024-06-25 10:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Planerna för utvecklingen av Triangeln området i Katrineholms centrum är intressanta ur flera perspektiv men väcker också några funderingar och frågeställningar.

Det är bra att planera för framtiden men vi behöver göra det förnuftigt och med is i magen, inte forcera något för hastigt och inte hamna i fällan att försöka tillmötesgå alla byggönskemål som olika byggherrar kan komma med. Risken blir då att vi bygger fast oss i lösningar som om några år visar sig vara misstag. 

Förtätningen av centrum är bra och att vi skapar fler grönområden centralt är positivt. Men planerna på radhus på vissa tomter i centrum behöver skrotas. Det är ett slöseri med dyrbar central mark och inte effektivt ur en energi- och miljöaspekt. En högre exploateringsgrad är nödvändig om tanken är att ha fler människor boende och i rörelse i centrum. Det ger underlag för aktiviteter och centrumhandeln.

Radhus kan vara ett pittoreskt inslag i stadsbilden men bidrar inte till de mål som kommunen har satt upp. Om man absolut vill ha radhus i centrum så finns alltid möjligheten att titta på de projekt som finns i bland annat Stockholm City med radhus på taket av flervåningshus.

Vi ska komma ihåg att utvecklingsplanerna för Triangeln är långsiktiga och utvecklingen kommer att ske under en period av förmodligen 20 till 30 år. Erfarenheten visar att tidsplaner brukar förlängas när det gäller byggprojekt.

Jag ser hellre en stabil och långsammare utveckling av området och att vi tänker strategiskt snarare än säljer bort byggrätten till vem som helst som vill bygga något. Samtidigt behöver vi justera prognoserna för befolkningstillväxten nedåt. 

Från 2012 till 2020 ökade Katrineholms invånarantal med i snitt 261 personer per år. Därefter har vi haft en negativ befolkningsutveckling och minskade med 160 personer under 2022 och 280 personer under 2023. Nu räknar man med en befolkningsökning med 12 000 personer till 2050, en tillväxt med 450 personer per år. Tittar vi på siffrorna för de senaste tio åren så ser vi att det är en orealistisk siffra och måste justeras nedåt. Planen kommer även att behöva justeras vartefter och ambitionsnivån förmodligen ändras eller sänkas.

Slutligen: Planera först och främst utifrån behoven, inte önskemålen. Se till att vi skapar fler offentliga mötesplatser för katrineholmarna och privatisera inte mer av det offentliga rummet. 

Tänk också om vi kunde lägga samma energi och entusiasm på att utveckla välfärden, skolan och äldreomsorgen i kommunen som vi gör på dessa byggprojekt. Det skulle verkligen sätta Katrineholm på kartan.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm