Skolan borde inte vara en valfråga

Fler i vårt land måste vilja bli och förbli lärare.

Fler i vårt land måste vilja bli och förbli lärare.

Foto: TT

Debatt2022-05-26 21:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu, mitt under brinnande Ukrainakrig, nagelfars den svenska skolan i flera olika forum. Jesper Rönndahl undrar i SVT vem som mördade skolan, i insändarspalterna skrivs det flitigt och forskare kommer med rapporter om lovskolans stora misslyckande. 

Ofta härleds orsakerna till att vi har problem med måluppfyllelsen till bristande och stora systemskiften som har ägt rum. Betygsystemet målas till exempel upp som en faktor i den ökande och mycket sorgliga utvecklingen av ungas psykiska illamående.

Säkerligen hittar vi många samverkande ursprung till de problem som uppmärksammas och det är nog hög tid att försöka ställa till rätta flera av dessa. Det svåra är att det behöver ske samtidigt som vi har verksamheten igång. Vi kan inte pausa elevers skolgång medan vi implementerar ett eventuellt nytt system. 

Om vi exempelvis äntligen förstår att tidiga insatser är avgörande, kan vi ändå inte offra elever som närmar sig slutet av sin skolgång oavsett om det rör grundskola, gymnasium eller andra studier. Varje elev har sin lagliga rätt till god undervisning.

Slutsatsen blir att lärare och skolledare i skolans alla olika former måste erbjudas rimliga förutsättningar att lyckas med det viktigaste framtidsuppdraget som finns. Beslutsfattande politiker behöver sätta sin tillit till professionen och ge skolledare och lärare friare händer att tala om vad som behövs. 

Egentligen skulle inte skolan få bli en ”valfråga” utan borde få stå över ett mandatperiodstänkande. Den måste skyddas ifrån effektivisering och ekonomistyrning. Det sättet att jobba har lett oss dit vi är idag med för få utbildade lärare, alltför många anställda per rektor, stora grupper på förskolorna som förutsättning för att ekonomin ska gå ihop, för små läromedelskonton, brist på kringpersonal, oattraktiva löner för både rektorer och lärare. 

Jag önskar en brett förankrad och långsiktig lösning för att skapa det lugn och den ro som lärande för alla kräver. Fler i vårt land måste vilja bli och förbli lärare. Sveriges lärare och skolledare vill alla elevers bästa men det måste få kosta. 

Bo Sundahl
Lärarförbundet