Sätt fler sörmlänningar i arbete

Debatt 13 april 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sörmland fanns det hela 12,1 arbetslösa per ledigt jobb under det fjärde kvartalet 2021. Samtidigt uppger många företag att de har svårigheter att rekrytera rätt slags kompetens för de lediga tjänsterna. Nu behövs kraftfulla åtgärder för att minska gapet mellan arbetssökande och företag.


I Sörmland uppgick matchningsgapet till 12,1 arbetslösa per ledigt jobb under det fjärde kvartalet 2021. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten. Men enligt en undersökning av ManpowerGroup uppger tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, att de har svårt att hitta rätt kompetens. Det är en ekvation som inte går ihop.

Jobb förändrar människors liv, det ger möjlighet att försörja sig själv och kan ge mening och utveckling. Därför behövs det kraftåtgärder för att minska gapet mellan arbetslösa och företagen som lider av kompetensbrist. Det är angeläget för hela samhället, men inte minst för individen, att de som kan och vill jobba ska få jobba.


Det är ofta så att kompetensen redan finns, men att matchningen mellan företag och individ inte fungerar på ett lämpligt sätt. Både arbetssökande och företag står inför utmaningar som enkelt skulle kunna åtgärdas genom kompetenshöjning. Den arbetssökande kan få hjälp att förmedla sina kunskaper medan företagen kan få hjälp att leta där kompetensen faktiskt finns.

Matchning är inte bara en fråga om att sätta personer i arbete. Precis som på alla arbetsplatser runt om i Sverige krävs rätt person på rätt arbetsplats. Det bidrar till längre och tryggare anställningar för individen, och en möjlighet för företag att behålla och utveckla kompetensen internt.För att sätta fler sörmlänningar i arbete och samtidigt hjälpa företagen som lider av kompetensbrist behövs kraftåtgärder. Därför föreslår vi att:

• Arbetsförmedlingen i Sörmlands kommuner ökar takten för inköp av matchningstjänster.
• Regeringen ökar anslaget till matchningstjänster i statsbudgeten så att fler kan komma ut i arbete.

Att satsa på matchning är angeläget för hela samhället så att de som kan och vill jobba ska få jobba. Nu behövs kraftfulla åtgärder för att minska gapet mellan arbetssökande och företag.Lena Molin,
Operativ chef för Manpower Matchning


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa