Sänkta skatter bättre än höjda bidrag

Nej till återinförd fastighetsskatt.

Nej till återinförd fastighetsskatt.

Foto: JESSICA GOW / SCANPIX

Debatt2022-09-14 20:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inflationen påverkar oss alla: Höjda kostnader skapar en oro för den egna ekonomin. Men det finns en klok väg framåt – och den går genom sänkta skatter. 

Det är tydligt att både Sveriges och hushållens ekonomi måste stärkas, idag och långsiktigt. Från allt fler håll ropas det efter bidrag och högkostnadsskydd. Men för oss i Centerpartiet är vägen en annan. För oss är sänkta skatter bättre än höjda bidrag. Vi ska sänka det totala skattetrycket och vi ska skapa stabilitet i statsfinanserna genom att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Skatten måste sänkas på jobb och företagande, särskilt för dem med lägre inkomster. Det ska löna sig att jobba och bidra till vår gemensamma välfärd. Men sänkt skatt handlar om mer än så; det är också en fråga om personlig frihet, om självbestämmande över frukterna av ens eget arbete. 

Därför är vi tydliga inför den kommande mandatperioden: Vi kommer inte att medverka till några skattehöjningar som skadar jobben, det egna sparandet eller gör det dyrare att bo. Nedan några exempel på den skattepolitik vi tror på, Sörmlands och hela Sveriges bästa:

Sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare och pensionärer. Hushållens ekonomi måste stärkas, idag och långsiktigt.

Sänkta skatter för småföretag. Utan småföretagen stannar Sverige. Småföretagen är motorer för jobb, integration och utveckling. Vi ska skapa bättre förutsättningar för dem att lyckas genom lägre skatt, mindre regelkrångel och en starkare arbetslinje.

Sänkt arbetsgivaravgift. Det måste bli billigare och lättare att anställa, särskilt personer som står långt från arbetsmarknaden.

Sänkt skatt för småsparare. Det måste vara enkelt att börja spara några hundralappar i månaden. För att fler ska kunna spara till en buffert, ett bostadsköp eller pensionen föreslår vi därför att de första 300 000 kronorna på ISK-sparande ska vara skattefria. 

Nej till återinförd fastighetsskatt. Vi i Centerpartiet var med och avskaffade fastighetsskatten och stänger helt dörren till att återinföra den. Vi vill inte öka skattebelastningen för svenska hushåll. Vi vill ha en levande landsbygd där barnfamiljer och pensionärer ska ha råd att bo kvar i sina hus. 

Martina Johansson (C)
Distriktsordförande Centerpartiet Sörmland