Sänk bränsleskatterna på ett kännbart sätt

Debatt 19 januari 2022 21:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De som är beroende av bilen för att ta sig till arbetet och få ihop sitt liv förtjänar långsiktigt förutsägbara och hanterbara förutsättningar vad gäller såväl drivmedelsskatter som andra fordonsskatter. En försvinnande liten sänkning av energiskatten räcker inte. Verkningsfulla skattesänkningar är vad som behövs.

Regeringen föreslår att energiskatten ska sänkas med 40 öre per liter bensin och diesel från den 1 maj 2022 för att möta riksdagens krav på sänkt skatt med 50 öre per liter vid pumpen. Skattesänkningen är välkommen, inte minst med anledning av att det innebär en lättnad av den ekonomiska börda som de höga bränsleskatterna innebär för många privatbilister och företagare. Samtidigt är skattesänkningen en ytterst modest, nästan försvinnande liten, kompensation för de stora skattehöjningar som har skett på drivmedel de senaste åren. Vad som behövs är kännbara skattesänkningar som gör skillnad.

Sedan 2014 har skatten på bensin ökat med nästan 2 kronor per liter inklusive moms. Även med den föreslagna sänkningen av skatten på bensin med 50 öre per liter inklusive moms kommer skatten på bensin fortfarande vara högre än när denna mandatperiod inleddes 2018. Vi kommer fortfarande ha bland världens högsta drivmedelsskatter. Och det med tveksam nytta. Internationella åtaganden om sänkta utsläpp har avsevärt mycket större påverkan på klimatet än att vi ägnar oss åt självspäkning. 

Sverige är ett litet, exportberoende land i Europas utkant. Vår förmåga att konkurrera och skapa välstånd i dag och i framtiden förutsätter att vi har lika, eller ännu hellre bättre, förutsättningar att bo, leva, arbeta och driva företag i Sverige jämfört med vår omvärld. Att vi så kraftigt avviker med höga skatter på allt från drivmedel till arbete är något som missgynnar oss, i synnerhet utanför de största städerna. Lägre skatter innebär bättre förutsättningar att skapa det välstånd över hela landet.

Svenska bilister, företag och skattebetalare förtjänar ett totalstopp för höjda avgifter och skatter på bilism samt verkningsfulla skattesänkningar som gör det möjligt och attraktivt att bo och arbeta över hela landet. Sänk bränsleskatterna på ett kännbart sätt.

 

Christian Ekström
Vd Skattebetalarna

Erik Bengtzboe
Chefekonom Skattebetalarna


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Dieselstölderna ökar explosionsartat i Sörmland: "Viktigt att anmäla"

Dieselstölderna ökar explosionsartat i Sörmland: "Viktigt att anmäla"

Ledare: Pengaströsslandet är en fara för finanser och klimat

Pengaströsslandet är en fara för finanser och klimat

Beskedet: Bilägare i KFV-området får extra pengar

Beskedet: Bilägare i KFV-området får extra pengar

Skenande bränslepriser kan få konsekvenser för vägbygge: "Finns alltid en risk att det drabbar projektet"

Skenande bränslepriser kan få konsekvenser för vägbygge: "Finns alltid en risk att det drabbar projektet"

Av 16 politiker kör nästan ingen el- eller hybridbil: "Jag tänker inte byta i närtid"

Av 16 politiker kör nästan ingen el- eller hybridbil: "Jag tänker inte byta i närtid"
Visa fler