Spara inte in på regionens apotekare!

Debatt 31 augusti 2023 11:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läkemedel är något de flesta av oss kommer att behöva någon gång i livet. Ofta får vi fler läkemedel ju äldre vi blir. För den västerländska medicinen är läkemedel ett av de främsta medlen för att behandla olika sjukdomstillstånd. Läkemedlen är potenta och många av dem påverkar varandras effekt om de ges samtidigt. Att välja rätt sort för varje patient kräver kunskap. 

Nu vill styret i Region Sörmland spara in på klinisk farmaci. Det anser vi är fel väg att gå.

 

Läkare befinner sig ofta i en pressad situation med mycket begränsad tid för varje patient. Att sätta sig in i hela patientens medicinering blir ofta övermäktigt. En så kallad läkemedelsgenomgång ska enligt socialstyrelsen genomföras minst en gång per år för patienter som har flera läkemedel. Då ska samtliga ordinerade läkemedel och doser ses över. 

Tyvärr hinns detta inte alltid med. Resultatet blir att många tar för många tabletter, ofta i en för hög dos. Det blir dyrt, och medför dessutom ofta sämre hälsa, fler besök på akuten och fler onödiga sjukhusinläggningar.

 

Apotekare är samhällets experter på läkemedel. Sedan början av 2000-talet har så kallad klinisk farmaci bedrivits i Sörmland. Det innebär att apotekare arbetar patientnära ute i vården. Verksamheten bedrivs på samtliga tre regionsjukhus, och ett flertal av vårdcentralerna har en apotekare som arbetar med läkemedelsgenomgångar och rådgivning till övrig personal. 

Kommunerna i regionen får hjälp av apotekarna med läkemedelsgenomgångar på äldreboenden och i hemsjukvården. Sjutton apotekare anställda av regionen bidrar idag till en säkrare och mera kostnadseffektiv användning av läkemedel i Sörmland. Efterfrågan av apotekarnas tjänster är större än vad som hinns med.

 

Den styrande minoriteten i regionen vill avveckla all klinisk farmaci från 2024. På det här sättet tror de sig kunna spara in 13 miljoner kronor. Regionen befinner sig i ett mycket dåligt ekonomiskt läge, och all verksamhet måste ses över. Men att dra in på den så viktiga kliniska farmacin kommer med största sannolikhet att kosta mer än vad styret tror sig spara. Åtskilliga studier gjorda både i Sverige och i andra länder visar att klinisk farmaci bidrar till färre sjukhusinläggningar, färre besök på akuten och minskade läkemedelskostnader. 

Låt förnuftet råda och behåll de kliniska apotekarna i regionen!

 

Monica Johansson
Regionråd i opposition, Socialdemokraterna Sörmland

Lotta Back
Gruppledare, Vänsterpartiet Region Sörmland

Sara Lindberg
Vänsterpartiet Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa