Ryck inte undan mattan för nya bostäder på landsbygden

Debatt 19 december 2021 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser med oro och bestörtning på det hastigt slopade investeringsstödet för hyresrätter – ett ogenomtänkt riksdagsbeslut som kommer få mycket negativa konsekvenser för socialt och idédrivet byggande, särskilt på landsbygden.

I Sörmland har 2 609 lägenheter byggts med hjälp av investeringsstödet för bostäder de senaste fem åren. Det har medfört att hyresnivån har blivit cirka 25 – 30 procent billigare. I Eskilstuna kommun har 1 092 lägenheter byggts på detta sätt, i Strängnäs 791 lägenheter.

Inom civilsamhällets sociala och idédrivna byggande – byggemenskaper samt byggprojekt drivna av lokala utvecklingsbolag – har investeringsstödet varit helt avgörande för att få projekt genomförda under de senaste åren. Det handlar både om att bygga på så kallade ”svagare marknader”, i mindre orter och utanför centralorten och att bygga för grupper med lägre betalningsförmåga.

Svårigheten i att lyckas bygga på svaga marknader är att vi sedan 30 år tillbaka har en modell för bostadsfinansiering där kreditmarknaden utifrån regelverken är tvungen att värdera projektets marknadsvärde i stället för att se till dess bruksvärde. Detta gör det omöjligt att få finansiering till projekt där marknadsvärdet riskerar att understiga produktionskostnaden.

Små byggande aktörer utan omfattande eget kapital är helt utlämnade åt kreditmarknaden och investeringsstödet har under senare år gjort att kreditgivare kunnat finansiera projekten. 

Det ogenomtänkta riksdagsbeslutet eroderar nu förutsättningarna för hundratals möjliga samhällsnyttiga och platsutvecklande investeringar som bidrar till lokal sysselsättning, näringslivsutveckling och starta lokala flyttkedjor där äldre kan flytta från hus till lägenheter i närområdet och barnfamiljer kan ta över de hus som frigörs. 

Effekterna av ett slopat stöd kommer redan nästa år bli påtagliga. I Sörmland finns det planerade och pågående projekt om 1 718 lägenheter som inte längre kommer kunna genomföras, omfattande arbetsinsatser har varit förgäves. Den nödvändiga landsbygdsutvecklingen som alla är överens om behöver ske, kommer att stanna av ytterligare.

Politikerna i riksdagen tycks inte vara medvetna om att investeringsstödet har varit framgångsrikt i att skapa en genomförbarhet för en stor mängd småskaliga bostadsbyggen i hela landet. 

Vi uppmanar de politiker som lade ner sina röster i budgetvoteringen att tänka om för att säkerställa att civilsamhällets småskaliga och socialt drivna byggande i hela landet får återinsatta förutsättningar att kunna genomföras.

 

Peter Eklund
Styrelsen Hela Sverige ska leva

Rocco Gustafsson
Styrelsen Hela Sverige ska leva Sörmland


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa