Rovdjuren – river upp sår i hjärtlandet

Debatt 22 maj 2022 18:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska rovdjurspolitiken är inte utformad efter landsbygdens behov och väl. Vi kristdemokrater ser hur upprörda och förtvivlade människor är över att politiska beslut i Stockholm tas utan hänsyn till vilken skada rovdjuren gör för lantbrukets förutsättningar och lokalbefolkningens trygghetskänsla.

 

Lantbrukare med djur på bete, oavsett storlek på besättning, lever i ständig oro för att djuren ska attackeras av rovdjur. Även med rovdjursavvisande stängsel kan vargen ta sig in. Ibland räcker det att varg stryker runt hagen för att skrämma djuren på flykt, i värsta fall genom stängslet.

Kristdemokraterna vill sänka den svenska vargstammen till 170 djur, den lägsta nivå som angavs i riksdagsbeslutet 2013 och som är tillräcklig för att behålla en sund genetik i stammen. Vi vill också att vargen samförvaltas med den norska vargstammen på en nivå om totalt 210 djur. Sverige och Norge har skrivit under Bernkonventionen och där står det att stammar som går över nationsgränser ska förvaltas som en stam.

 

Vi vill även minska den svenska björnstammen till 1400 djur, eftersom även björnen ger upphov till stor påverkan på trygghet hos invånarna i områden där de finns. Vi menar att föräldrar i hela landet tryggt ska kunna låta barnen gå till skolbussen eller leka utomhus. För oss är det självklart att på landsbygden ska föräldrar kunna låta sitt spädbarn sova middag i barnvagnen ute i trädgården.

Återkommande har intressegrupper som motsätter sig jakt på framförallt varg överklagat beslutet och försenat jakten. Vi behöver därför se över om möjligheten att överklaga beslut om skyddsjakt måste regleras så att intressegrupper som inte direkt påverkas förhindras att obstruera jakten. 

 

Att vi har en rimlig nivå av rovdjur är inte någon specialfråga för jägare eller lantbrukare. Det är en fråga som i allra högsta grad påverkar möjligheten att leva på landsbygden, i det svenska hjärtlandet. 

 

Peter Kullgren (KD)
Partisekreterare 

Kjell-Arne Ottosson (KD)
Jaktpolitisk talesperson 

Camilla Sehlin (KD)
Partiavdelningsordförande Strängnäs 

Joakim Widell (KD)
Ombudsman och Jägare Sörmland 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Närgången varg skjuten: "Ökad risk för en trängd situation där vargen potentiellt kan bli farlig"

Närgången varg skjuten: "Ökad risk för en trängd situation där vargen potentiellt kan bli farlig"