Regeringens vurm om landsbygden är inte verklig

Debatt 29 maj 2023 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I valrörelsen var det många politiker som vurmade för landsbygden. Men var finns de nu? Var är regeringens och Sverigedemokraternas satsning på landsbygden och möjligheten att bygga bostäder? Var det enbart ord för att få makten över Sverige?

 

Många säger sig värna landsbygden, men få gör verklighet av det som skulle göra det bättre för många som bor på landsbygden. 

För Centerpartiet är det alltid en prioriterad fråga som tar sig många olika uttryck. Vi bryr oss om de små skolorna och de små företagen! Varför? Jo därför det är ofta de som befinner sig på landsbygden. Utan små skolor och små företag som kan odla grönsaker, bedriva lanthandel eller serva trädgårdsmaskiner är det inte möjligt för människor att bo just där. Det blir en tom plats som snart tappar attraktivitet. 

 

Ett av de viktigaste skälen till att många väljer att bo på landsbygden är miljön och närheten till naturen. Det vi människor mår särskilt bra av är att bo och leva nära vatten.

Av det skälet prioriterade Centerpartiet att driva S- och Mp-regeringen framför sig för att få till ett lagförslag om ändrat strandskydd. Ett förslag som om det blivit verklighet hade förenklat för många markägare och mindre fastighetsbolag som vill att fler ska få möjlighet att bo och bygga nära vatten på landsbygden. 

 

De förenklingar som föreslogs som var viktigast var att mindre vattendrag, under två meter i bredd skulle undantas från strandskyddet, anlagda våtmarker och dammar skulle också undantas. Dessutom ville vi att kommunerna ska få större makt att peka ut strandnära områden som kunde få undantas från strandskyddet och bebyggas. Dessa områden skulle kunna gynna tillväxten på längre sikt i området. 

Samtidigt förslogs skärpningar på de områden som redan är högt utsatta för exploatering, exempelvis vissa stadsnära områden. 

 

Dessa förslag som skulle göra det bättre och lättare för att kunna leva och bo på landsbygden röstades ner. Det röstades ned av de partier som nu sitter i regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna och som påstår att de värnar landsbygden. 

Om de nu gör det, varför görs inga förbättringar för de som bor och vill verka på landsbygden? Varför tillsätts inte en ny utredning som gör det möjligt att bygga strandnära på landsbygden, precis som du kan bygga strandnära i staden? Genom att inte fler kan flytta till landsbygden försvårar man indirekt för de små skolorna. Varför försvårar man för företagen genom att höja arbetsgivaravgiften för unga på arbetsmarknaden?

 

Detta är otroligt märkligt och politiken som förs är inte för hela landet och landsbygden. Frågorna är inte prioriterade eftersom de inte finns i Tidöavtalet. Skillnaden mot förra mandatperioden då landsbygdsfrågorna hade stort fokus i januariavtalet som Centerpartiet drev igenom med S/Mp regeringen.

 

När det verkligen gäller, i förhandlingar och med skarpa förslag är det Centerpartiet som står upp för landsbygden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa