Rätt medicin till rätt sjukdom

Debatt 26 oktober 2022 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en nyligen genomförd studie i Västra Götalandsregionen som följde en arbetsmiljösatsning där arbetsplatser fick söka pengar från regionen för att lösa sina arbetsmiljöproblem, såg forskarna att nästan alla problem låg på en organisatorisk nivå. I korthet – hur man har det på arbetsplatsen med såna saker som scheman, tillgång till personal, hur arbetsuppgifter fördelades eller hur lokalerna fungerar. 

Tyvärr visade det sig att de pengar som söktes för åtgärder, riktade in sig på insatser för individerna istället för att försöka lösa de bakomliggande problemen. Det kunde i undersökningen röra sig om inspirationsföreläsningar om stresshantering, friskvård eller liknande. Det fanns alltså en tydlig diskrepans mellan problemen och insatserna.

 

Lika tråkigt är det att konstatera att det är lätt att känna igen sig när man vänder blicken mot skolans område. Det är inte ovanligt att uppkomna problem av organisatorisk art, till exempel alltför hög arbetsbelastning med stress som följd, åtgärdas enbart med ett erbjudande om ett besök hos företagshälsovården för den drabbade läraren. I bästa fall får individen ett verktyg att hantera sig själv med men grundproblemet kvarstår. Risken är uppenbar att lärare efter lärare avverkas likt träd i en allt glesare skog. 

Under samma period som ovanstående, genomfördes en annan insats av uppsökande karaktär. Experter på arbetsmiljöområdet erbjöd processtöd med målet att identifiera grundorsakerna till exempelvis hög sjukfrånvaro eller hög personalomsättning. Med hög delaktighet arbetades åtgärder fram med gott resultat. Det visade sig att både HR och chefer behövde stöd i att forma effektiva insatser. 

 

Slutsatsen av ovanstående blir följande punktlista.

Att tänka på: 

 1. Säkerställ resurser – kunskap om OSA, tid, pengar och beslutsmandat.
   
 2. Skapa samsyn - arbetssätt, delaktighet.
   
 3. Nyttja befintligt faktaunderlag – sjuktal, Viska-statistik med mer. 
   
 4. Använd stödfunktioner - interna och externa experter (i undersökningen ovan användes till exempel Institutet för stressmedicin, ISM) 
   
 5. Agera snabbt med örat mot marken (lyssna på personalen) – i artikeln “Fyra tips för att hitta rätt arbetsmiljö“ som finns på Sunt arbetsliv betonar man vikten av att inte invänta till exempel officiell statistik. Risken är att problemen växer sig ohanterligt stora. 

 

Bo Sundahl 
Lärarförbundet 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa