Politikerna måste ta jobben på större allvar

Debatt 22 september 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Södermanland uppgick matchningsgapet till 5,7 under det andra kvartalet 2022 – för varje ledigt jobb i länet fanns det 5,7 arbetssökande. Trots det har Södermanlands arbetsgivare problem med rekryteringen. Enligt en undersökning av ManpowerGroup uppger tre av fyra svenska arbetsgivare att det är svårt att hitta rätt kompetens.En välfungerande ekonomi och arbetsmarknad är grundläggande för att lösa många av de problem som Sverige står inför – nästan oavsett valfråga. Jobben är centrala för både integration och ekonomi, och en förutsättning för att skolan och sjukvården ska gå runt. I tider med hög inflation och ekonomisk osäkerhet är det särskilt viktigt för både samhället och individen att vi satsar mer på att minska gapet mellan arbetssökande och de företag som lider av kompetensbrist.

Ändå har frågan om sysselsättning lyst med sin frånvaro i valrörelsen. Vikten av kompetensutveckling och att arbeta med matchning i kommunerna borde vara en viktig fråga både för arbetsgivare och arbetstagare, men inte minst för Södermanlands politiker.Med rätt insatser går det nämligen att minska matchningsgapet. Det är ofta så att kompetensen redan finns, men att något brister i matchningen mellan företag och individ. Då kan den arbetssökande få hjälp att förmedla sina kunskaper, medan företagen kan få hjälp att leta där kompetensen faktiskt finns.

Det är angeläget för hela samhället, men inte minst för individen, att de som kan och vill jobba ska få jobba. För att sätta fler sörmlänningar i arbete, och för att hjälpa Södermanlands företag att hitta rätt kompetens, är det nu viktigt att politikerna prioriterar jobbfrågan i högre grad än tidigare. Det krävs kraftfulla åtgärder under den nya mandatperioden, inte minst för att mildra den förutspådda lågkonjunkturen.Därför bör våra beslutsfattare arbeta för att höja anslagen och möjliggöra en ökad takt för inköp av matchningstjänster, både i Södermanland och resten av landet. Det finns mycket större kapacitet än vad som används i dag.

För en stark arbetsmarknad i Södermanland behövs krafttag från politikerna. Låt oss inte vänta längre.

Lena Molin,
Operativ chef för Manpower Matchning


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa