Orimligt att löneskillnader mellan könen inte granskas

Kvinnor halkar efter lönemässigt i samband med föräldraledighet, trots att vi har goda verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader.

Kvinnor halkar efter lönemässigt i samband med föräldraledighet, trots att vi har goda verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-03-07 10:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nära var tredje kvinna anser sig på något sätt ha blivit missgynnad av sin arbetsgivare under föräldraledigheten. En av sex har inte fått ingå i den årliga lönerevisionen, visar en ny undersökning om föräldravänligt arbetsliv från Unionen. 

Kvinnor halkar efter lönemässigt i samband med föräldraledighet, trots att vi har goda verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader. Problemet är att verktygen sällan används. 

I den svenska diskrimineringslagen finns sedan drygt 20 år tillbaka krav på lönekartläggning och analys. Detta är något alla arbetsgivare ska göra varje år för att bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män, som utför lika eller likvärdigt arbete, har ett samband med kön.

Men det saknas incitament att följa lagen frivilligt, eftersom risken för upptäckt eller påföljder är mycket små. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en begränsad budget och knappa resurser och gör i dagsläget sällan eller inte alls tillsyn.

Unionen har begärt ut DO:s samtliga tillsynsinsatser sedan 2017, då lagen ändrades och kravet på lönekartläggning blev årligt. Det visar sig att ingen privat arbetsgivare i Sörmlands län har granskats, trots att skillnaden är störst just i den privata sektorn och att könslönegapet växer. 

Vi vet att lönekartläggningar lönar sig – när de väl görs. När vi frågar våra förtroendevalda så hittar arbetsgivare tillsammans med facket osakliga löneskillnader hos fyra av tio arbetsgivare. 

Det är först när skillnaderna upptäcks som det går att göra något åt dem. Att Sveriges alltjämt ojämställda löner inte granskas är orimligt, liksom den ringa risken för sanktioner för den som inte lever upp till lagens krav. 

För att komma tillrätta med problemet vill Unionen, utöver fler tillsynsinsatser från DO, också se avtal om lönekartläggning i kollektivavtalen. 

Vi kan visserligen avtala om lönekartläggning redan nu, men det är inte görbart i praktiken då arbetsgivarsidan motsätter sig att frågan ”dubbelregleras” i både lag och kollektivavtal, med risk för dubbla sanktioner för samma underlåtenhet eller brist.

Därför kräver vi att lagstiftarna gör bestämmelserna om lönekartläggning så kallat semidispositiva, så att arbetsmarknadens parter kan avtala om arbetet för jämställda löner i centrala kollektivavtal. 

Unionen Öst har fler än 1 400 engagerade förtroendevalda som kan hålla ljuset på frågan och se till att den prioriteras på plats. Vi hjälper gärna till att fixa jämställda löner.

Christine Lindström
Regionordförande Unionen Öst

Peter Hellberg
Förbundsordförande Unionen