Öka takten för sänkt fart!

Centerpartiets gruppledare i Katrineholm, Inger Fredriksson.

Centerpartiets gruppledare i Katrineholm, Inger Fredriksson.

Foto: Alice Staaf

Debatt2024-03-12 14:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För Centerpartiet är det viktigt att trafikmiljön är säker för oskyddade trafikanter i hela kommunen. Vid senaste kommunfullmäktige debatterade vi just detta för en rad orter, däribland Äsköping.

Här handlar det bland annat om att på ett säkert sätt kunna ta sig över väg 214 från Äsköping till idrottsplatsen Öljevi. Framför allt är det ungdomar som cyklar eller går till idrottsplatsen och som då behöver passera 214 på ett säkert sätt. Idrottsanläggningen har utrymme för många sporter och har en fin, ny allaktivitetsplan. Det gör att även Julita skola skulle kunna använda den mer. Om vägen dit gjordes säkrare.

Idag finns det en cykelbana, men det saknas en tunnel. Och hastigheten har på sträckan ökats från 70 till 80 kilometer i timmen på väg 214! Olycksriskerna är alltså stora.

Så frågan är, vad har kommunen gjort för att förbättra trafiksäkerheten i Äsköping? Vad har gjorts för att få till en hastighetssänkning till 60 kilometer i timmen? Och har kommunen tagit upp och drivit frågan om en undergång? Är insatserna tillräckliga?

Det här är frågor som har engagerat Centerpartiet mycket och länge. Redan på 1900-talet drev Centerpartiet genom Anita Larsson frågan om en tunnel för att få en säker övergång till Öljevi. Och Centerpartiet i Julita, med ordförande Anita Karlsson i spetsen, har jobbat för en hastighetssänkning.

Av debatten i kommunfullmäktige framgick att kommunen fått med frågan i länstransportplanen i form av en utredning och att frågan finns med i arbetet med den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050. Problemet med detta är att samma krav förts fram redan i den nu gällande planen, ÖP 2030, del landsbygd. Utan resultat.

När det gällde frågan om hastighetssänkning, som på kort sikt är det viktigaste, så fanns det inte alls med i de svar Johan Söderberg (S) levererade.

Den eventuella påverkan kommunen haft, har ju i stället lett till att hastigheten har höjts på sträckan?

Nej, vi från Centerpartiets sida kan inte tycka att insatserna är tillräckliga. Öka takten för sänkt fart på väg 214 i väntan på att det blir en ombyggnad av vägen.

Inger Fredriksson (C)
Ingela Wallace (C)
Katrineholm