Ny vindkraft sänker elkostnaden i Södermanland

Debatt 13 januari 2023 20:17
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den nya vindkraft som byggs i Sverige fram till 2025 reducerar elpriset i Södermanland med minst 32,5 öre per kWh, enligt en ny analys av teknikkonsulten Sweco. Det motsvarar 1,1 miljarder kronor i lägre elkostnad om året för hushåll, företag och andra elanvändare i Södermanland. De kommuner som ger klartecken till nya vindkraftsprojekt bidrar till att pressa elpriset ytterligare.Det har aldrig funnits så många goda skäl att bygga ut elproduktionen. Ny fossilfri elproduktion med låg produktionskostnad pressar elpriserna, minskar klimatutsläppen, bidrar till industrins konkurrenskraft, minskar Europas energiberoende av Ryssland och försvårar för Ryssland att finansiera sitt krig mot Ukraina.

Regeringen planerar för en minst fördubblad elanvändning och alla verkar överens om att det krävs en omfattande utbyggnad av elproduktionen. Ändå fortsätter debatten där olika energislag ställs mot varandra. Detta hotar den nödvändiga elektrifieringen och är helt onödigt. Vi behöver bygga mer av alla fossilfria kraftslag, som inom ramen för ett teknikneutralt elsystem kan leverera el till konkurrenskraftiga priser.På kort sikt kommer vindkraften nästan att fördubblas i Sverige, från 27 terawattimmar (TWh) år 2021 till 52 TWh år 2025. Det pressar elpriset i Södermanland med minst 32,5 öre/kWh om året under perioden 2022 till 2025, enligt en analys som Sweco gjort på uppdrag av Svensk Vindenergi. Det motsvarar 6 500 kronor om året för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Och det sänker den samlade elkostnaden i Södermanland med cirka 1,1 miljarder kronor.

Politikerna i Södermanland vet vad som står på spel, 42 procent av ledamöterna i fullmäktige i Södermanlands kommuner är positiva till ny vindkraft i den egna kommunen, medan bara 30 procent är negativa, enligt Demoskops stora politikerpanel. Men trots att politikerna generellt sett är positiva, fortsätter de stoppa vindkraftsprojekt från att gå till länsstyrelsen för miljöprövning – där vindkraftens eventuella påverkan på djur, natur och människor skulle ha utretts.För att få tillräckligt mycket billig el, så snabbt som den behövs, måste det beviljas fler tillstånd för vindkraft. Det gäller både vindkraft på land och i havet. Den vindkraft som stoppas idag är elproduktion som skulle kunna vara på plats inom 4–5 år.

Även i norra Sverige, som förser resten av landet med el, stoppar kommunerna många projekt från att gå till miljöprövning. Det gör det än viktigare för kommunpolitikerna i Södermanland att uppmuntra, och inte stoppa, vindkraftsutbyggnaden.

Daniel Badman
Vd branschorganisationen Svensk Vindenergi


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa