Nu sätter Allians för Vingåkersbygden kursen

Vi har ett nytt mål att åter bli 10 000 invånare i Vingåkers kommun. Det skriver det nya kommunstyret i dag.
Vi har ett nytt mål att åter bli 10 000 invånare i Vingåkers kommun. Det skriver det nya kommunstyret i dag.

Debatt 30 januari 2023 18:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi nu sätter kursen med det nya styret, Allians för Vingåkersbygden (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna), står hög service, snabb och effektiv handläggning med kvalitet för våra invånare och näringsliv i fokus.

  

Liksom många andra av Sveriges kommuner står även Vingåker inför stora utmaningar när det gäller kommunens ekonomi och kompetensförsörjning. Delar av tidigare års överskott som finns sparat i ladorna använder vi för att klara ett planerat budgetunderskott i år. Men inför 2024 ser det tuffare ut. Därför måste vi redan nu börja ett strukturarbete som innebär ökad samordning och effektivitet i kommunkoncernen.

I tider av ansträngd ekonomi är vårt mål att övervintra lågkonjunkturen utan att det ska påverka våra invånares livskvalitet. I möjligaste mån vill vi undvika nedskärningar inom kärnverksamheter som vård, skola och omsorg. 

  

Förutom satsningar på att bli fler invånare som betalar skatt, att fler vuxna ska nå egen försörjning och fortsatt utveckling av skolan, är en god ordning och reda viktiga frågor för oss. Vi är nu på väg att skapa en tydlig och effektiv organisation med samordnad styrning och ledning inom koncernen; något som är helt grundläggande för att vi ska kunna förvalta skattebetalarnas pengar på ett bra sätt. 

Ett viktigt första steg är att få en väl fungerande struktur inom samhällsbyggnadsfrågorna. Här behöver vi samordna uppdrag som mark och exploatering, gata och park, fysisk planering, landsbygdsutveckling och mat och måltidsservice med övriga bygg- och miljöfrågor inom en och samma nämnd och förvaltning.

  

Vi har ett nytt mål att åter bli 10 000 invånare i kommunen. Det finns ett brett politiskt stöd för detta mål liksom för många andra strategiska frågor i kommunen vilket är en styrka. Men det är viktigt att vi även riggar vår organisation så den stödjer utvecklingen mot målen. Vi kan göra det lättare och snabbare få svar och service. Det kan exempelvis vara när ett företag vill etablera sig eller expandera, när någon vill flytta in i kommunen, när en fastighetsägare söker bygglov eller vid andra kontakter som kan utveckla vår bygd.

Med andra ord ska det vara tydligt att se vem som har ansvar för vad samtidigt som administrationen minskar och samordningen ökar. I och med de strukturförändringar vi gör kommer kommunstyrelsens diversehandel minska så styrelsen i stället får mer tid och kraft att fokusera på strategiska frågor, följa och hålla ihop kommunkoncernen.

  

Charlotte Prennfors (M)
Kommunstyrelsens ordförande 

Robert Davidsson (C)
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Anna Lejon (M)
Socialnämndens ordförande

Ing-Mari Frössevi (C)
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Maria Szabo (M)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Lennart Andersson (KD)
Gruppledare 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa