Nej till kärnvapen på svensk mark!

Debatt 23 juni 2022 19:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartiet vill att Sverige ska fortsätta arbeta för global nedrustning, särskilt kärnvapen som vi vet är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Sverige måste fortsätta att driva en självständig utrikespolitik och vara pådrivande i arbetet för fred, och häri ingår arbetet mot kärnvapen. 

 

Miljöpartiet har inte ändrat uppfattning i Natofrågan, vi anser fortfarande att Sveriges säkerhet står starkare om vi fortsatt står alliansfritt. Regeringen har dock ansökt om medlemskap, och det minsta Sverige kan göra nu är att ställa krav: Sverige ska inte ha kärnvapen på svensk mark, varken i fred eller krigstid. Sverige ska driva på så demokratikravet skärps för länder inom Nato. Vi måste stå upp för fred, frihet och värnandet av mänskliga rättigheter. Allt annat är oacceptabelt. Vi varnade för risken med att göra gemensam sak med länder som Ungern och Turkiet. Det dröjde inte många timmar förrän Turkiet började ställa krav på Sverige att överge grundläggande demokratiska principer. 

 

Ett medlemskap i Nato innebär att Sverige skriver under på att använda kärnvapen som hot och som en del i en försvarsstrategi. Vi är oroade över att Sveriges viktiga arbete för nedrustning av kärnvapen kommer att försvåras om vi är medlemmar i en kärnvapenallians som Nato.

 

Sverige ska vara en kärnvapenfri nation, med god lagstiftning som skapar förutsebarhet och säkrar detta över tid.  Sverige bör därför omedelbart anta en nationell lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen till Sverige i både freds- och krigstid. 

 

Vi vill att regeringen tydliggör att Sverige inte ska ingå i Nuclear Planning Group, och att Sverige driver principen om No First Use (NFU) inom Nato-alliansen, det vill säga att Natos medlemsländer aldrig ska vara de första att använda kärnvapen. Vi vill även att regeringen tydliggör att Sverige ifrågasätter den s k kärnvapendelning som sker mellan USA och några av de europeiska Nato-medlemmarna.Vid ett eventuellt Natomedlemskap, ska Sverige inte ha permanenta Natotrupper på svensk mark. 

 

Vi ser en tillbakagång av demokratin i världen, en allt värre klimatkris, Rysslands aggression mot Ukraina och en snabbt växande global svältkatastrof vilket riskerar att leda till mänskligt lidande och än mer politiska konflikter.

 

Mot bakgrund av detta behövs mer än någonsin ett Sverige som kan verka för fred, för konfliktförebyggande och nedrustning.

 

Per Bolund (MP)
Språkrör

Maria Ferm (MP)
Utrikespolitisk talesperson 

Nicklas Adamsson (MP)
Riksdagskandidat Sörmland


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa