Här är några klargörande om senaste tidens debatt


Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande, med flera ur styret vill lägga fram fakta och rätta till missförstånden.

Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande, med flera ur styret vill lägga fram fakta och rätta till missförstånden.

Foto: Magnus Grimstedt

Debatt2024-04-27 15:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har diskuterats, debatterats, viskats i alla möjliga korridorer, skrivits insändare, ledare, publicerats på sociala medier, hushållsutskick, namninsamlingar, mail, ja listan kan göras lång. Här kommer lite klargöranden kring senaste tidens heta ämnen.

Påstående: Den “styrande minoriteten” har inga sparåtgärder. Eller väldigt få och för sent.

Fakta: Den styrande koalitionen tog ansvar och visade redan i budget för 2023 att man tar regionens ekonomiska utmaningar på allvar. Vi var först i Sverige med att dra ner på hyrpersonal och lägga varsel. Vi har lagt ett sparbeting på 500 miljoner kronor på hela organisationen. Inga nämnder får utökad budgetram under 2024. Anställningsstopp inom hela organisationen. Ser över om vakanser ska tillsättas eller ej. Frysta politikerarvoden 2024. Ser över alla taxor och avgifter i regionen. Ser över regionens lokaler, både egna och hyrda. Återhållsamhet av konferenser och övernattningar i hela regionen. Vi ser över prenumerationer, licenser, hyrbilar, telefonabonnemang med mera. Ta över fler uppgifter i egen regi istället för extern. Drar ner på konsulter i olika sammanhang. Alla verksamheter har tagit fram handlingsplaner med kostnadsreducerande åtgärder. Vi har dragit ner på marknadsföring och annonsering. Vi har avbrutit och pausat flera investeringar. Arbetat med digitalisering, bland annat med digitala kallelser och fakturor. 

Påstående: M, VfP, KD och C med stöd av SD vill sparka 700 personer, de flesta inom sjukvården. 

Fakta: Den styrande koalitionen, M, VfP, KD & C har lagt ett varsel på 700 tjänster. Det innebär inte att 700 medarbetare ska förlora sina arbeten. Alla verksamheter ska se över sina tjänster och försöka effektivisera dessa. De flesta neddragningarna av personal ska ske med naturliga avgångar, pensioner och vakanser som inte tillsätts. Ett normalår har Region Sörmland en naturlig personalomsättning på cirka 800 medarbetare. 

Påstående: Akuten är hotad av nedläggning vilket i förlängningen kommer att innebära en stängning av sjukhuset. Personalen tvingas arbeta övertid och de får inte tillsätta nya tjänster.

Fakta: Vi kommer inte lägga ner något av våra sjukhus eller stänga några akutmottagningar. Alla verksamheter får ansöka om dispens för att tillsätta nya tjänster som är av vikt för att verksamheten ska fungera. Tyvärr är det svårt att rekrytera medarbetare till den västra länsdelen och ryktesspridning om nedläggningshot underlättar inte. KFV-kommunerna och regionen har ett gemensamt ansvar att locka invånare att vilja bosätta sig och arbeta i länsdelen.

Vi hoppas att du nu med hjälp av denna fakta har fått en tydligare bild av verkligheten.

Vi tillsammans arbetar för det bästa för dig och alla andra sörmlänningar, både i goda och i tuffa tider. 

Christoffer Öqvist (M)
Regionstyrelsens ordförande Sörmland

Tomas Borin (VfP)
Regionråd i Region Sörmland

Lars Lundqvist (KD)
Regionråd i Region Sörmland

Mattias Claesson (C)
Regionråd i Region Sörmland

Helena Koch (M)
Regionråd i Region Sörmland