Nedskärningarna är ett svek mot kvinnor

Sofia Amloh, Ordförande S-kvinnor Sörmland, skriver tillsammans med Annika Strandhäll, Ordförande S-Kvinnor.

Sofia Amloh, Ordförande S-kvinnor Sörmland, skriver tillsammans med Annika Strandhäll, Ordförande S-Kvinnor.

Foto: Magnus Grimstedt

Debatt2024-03-06 10:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska sjukvården, skolan och omsorgen går igenom den värsta krisen sedan 90-talet. Över hela landet sägs personal upp, och vårdcentraler och mottagningar stängs för att regeringen inte tar ansvar och skjuter till de resurser som krävs till välfärden. 

Och det är framför allt kvinnor som drabbas av regeringens politik. Det är kvinnor som arbetar i välfärdens kvinnodominerade yrken och som får betala för nedskärningarna i form av ökad stress, sämre arbetsvillkor och löner. Det är också kvinnor som tvingas kliva in när välfärden drar sig tillbaka genom att gå ner i arbetstid för att ta hand om en åldrande förälder eller annan närstående. 

Samtidigt som regeringen och Sverigedemokraterna vägrar tillföra välfärden de resurser som krävs planerar man för nya skattesänkningar i höst. Det är helt oacceptabelt. 

Idag på Internationella kvinnodagen kräver S-kvinnor att regeringen och Sverigedemokraterna tar ansvar och skjuter till de resurser som krävs för rimliga villkor och löner för kvinnorna i välfärden.

Vi kräver: 

• Ökade resurser till vården, skolan, barn- och äldreomsorgen för en starkare välfärd, höjd bemanning och bättre arbetsvillkor. 

• Lika lön för likvärdigt arbete. Det är oacceptabelt att lönerna är så mycket lägre i kvinnodominerade yrken.

• Heltidsarbete ska vara norm. Kvinnodominerade branscher har mer ofrivilligt deltidsarbete, fler osäkra anställningar och större brister i arbetsmiljön. Mer måste göras för trygga anställningar och en jämställd arbetsmiljö.

Vad som krävs är en politik som prioriterar kvinnors arbetsvillkor och löner före skattesänkningar för höginkomsttagare. Det är avgörande för kvinnors hälsa och ekonomi, men också för förskolan, skolan, vården och äldreomsorgen. Det är Sveriges framtid som står på spel. Utan kvinnor stannar Sverige. 

Sofia Amloh
Ordförande S-kvinnor Sörmland

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

 Annika Strandhäll, Ordförande S-Kvinnor skriver tillsammans med Sofia Amloh, Ordförande S-kvinnor Sörmland.
Annika Strandhäll, Ordförande S-Kvinnor skriver tillsammans med Sofia Amloh, Ordförande S-kvinnor Sörmland.